Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitární potravinová pomoc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Humanitární potravinová pomoc

Komise předkládá novou strategii k zakotvení humanitární potravinové pomoci Evropské unie ve světě. Potřeby postižených skupin obyvatelstva a podmínky pomoci se vyvíjejí, zejména z důvodu klimatické změny.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 31. března 2010 s názvem „Humanitární potravinová pomoc“ (KOM(2010) 126 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise definuje strategický rámec, v němž Evropská unie (EU) poskytuje potravinovou pomoc v případě humanitární krize za hranicemi Společenství. Tato nová strategie musí umožnit zlepšit efektivitu akcí humanitární pomoci a spolupráci všech zúčastněných stran.

Humanitární potravinová pomoc si za svůj hlavní cíl klade záchranu a ochranu života, ochranu životních potřeb a zvýšení odolnosti obyvatel čelících aktuální nebo s jistotou předvídatelné potravinové krizi nebo zotavení z ní. Činnost EU se také zaměřuje na dosažení celé řady specifických cílů:

 • zabezpečit dostupnost vyhovujících, bezpečných a výživných potravin, přístup k nim a jejich konzumaci;
 • chránit produkci potravin a obchodních systémy;
 • posílit mezinárodní systém a zvýšit účinnost a účelnost při poskytování pomoci.

Tyto aktivity však nesmí:

 • vytvářet nepřiměřenou závislost na systému humanitární pomoci;
 • narušit fungování trhů;
 • vystavit příjemce podpory nepřiměřenému riziku;
 • mít příliš velký dopad na životní prostředí a přírodní zdroje.

Zahájení operací humanitární pomoci

Komise může spustit akci humanitární potravinové pomoci, když:

 • v důsledku nedostatku potravin bylo dosaženo mimořádných hodnot úmrtnosti nebo akutní podvýživy;
 • existuje riziko vážného ohrožení života nebo riziko extrémního utrpení obyvatel v důsledku ohrožených životních potřeb nebo krajních způsobů zvládání situace (to znamená zejména prodeje produktivního majetku, nucené migrace, řešení pomocí nebezpečných a nejistých způsobů atd.).

Komise však může zasáhnout už od počátku krize, kdy se ještě neobjevila závažná rizika pro obyvatele a zatím nedošlo k formálnímu vyhlášení katastrofy.

Může také řešit situace chronické nezajištěnosti potravin spojením humanitární pomoci s pomocí rozvojovou, to však pouze tehdy, když:

 • situace představuje okamžité nebo bezprostřední humanitární riziko významného rozsahu a závažnosti;
 • jiní aktéři nemohou nebo nechtějí jednat;
 • akce může mít pozitivní dopad v krátké době.

Zásahy potravinové pomoci jsou postupně ukončovány, když ukazatele zůstávají stabilně pod mimořádnou úrovní. Komise rovněž uváží ukončení své humanitární podpory tam, kde jsou nehumanitární hráči dlouhodobě schopni pokrýt potřeby obyvatelstva.

Potravinové a výživové potřeby

Humanitární operace mají v prvé řadě poskytovat potravinovou pomoc včas. Humanitární potravinová pomoc však může zasahovat do více oblastí, které souvisí s výživou, jako je zemědělství a zdravotnictví.

Příjemcům pomoci musí být poskytován přístup k bezpečným a vyváženým potravinám v dostatečném množství i kvalitě. Potravinová pomoc by rovněž měla odpovídat místním stravovacím preferencím a být pro příjemce přijatelná.

Je také důležité zlepšit povědomí obyvatel o správné výživě a podporovat vytváření vhodných stravovacích návyků.

Doplňkové strategie

Komise hodlá rozvíjet propojení humanitární pomoci, strategie pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD) a strategie na podporu snižování rizika katastrof (DRR). Tento přístup vyžaduje dlouhodobou podporu a účinnou koordinaci aktérů humanitární a rozvojové pomoci.

EU také podporuje lepší spolupráci mezinárodních aktérů a posílení řádné správy věcí veřejných ve světě.

Kontext

Tento strategický rámec je v souladu s Evropským konsensem o humanitární pomoci. Je předkládán společně se sdělením o pomoci rozvojovým zemím při zabezpečování potravin.

Poslední aktualizace: 28.05.2010

Top