Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva

Evropská unie představuje zásady, na nichž se zakládá její činnost k zajištění dodržování mezinárodního humanitárního práva.

AKT

Aktualizované obecné zásady Evropské unie na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva (Úř. věst. C 303 ze dne 15.12.2009)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) ve svých vztazích s okolním světem podporuje dodržování mezinárodního humanitárního práva.

EU je totiž založena na souboru hodnot, které podporuje v rámci svých vnějších vztahů (článek 3 Smlouvy o Evropské unii). Jedná se zejména o zásady svobody a demokracie, dodržování lidských práv, základních svobod a právního státu.

Tyto obecné zásady jsou určeny veřejným nebo nestátním subjektům (nevládním organizacím atd.), které jednají v rámci EU.

Zmírnit dopady ozbrojených konfliktů

Mezinárodní humanitární právo je známo rovněž pod názvem právo ozbrojených konfliktů nebo právo válečné. Reguluje totiž prostředky a způsoby vedení boje, aby se zmírnily dopady ozbrojených konfliktů. Dodržování těchto právních zásad musí umožnit ochranu osob, jež se nepřátelství přímo neúčastní nebo se jej přestaly účastnit (zejména civilního obyvatelstva a válečných zajatců).

Mezinárodní humanitární právo se vztahuje na:

 • ozbrojené konflikty, mezinárodní i vnitrostátní, bez ohledu na místo vzniku konfliktu. Na mezinárodní ozbrojené konflikty mezi státy a na vnitrostátní ozbrojené konflikty probíhající v rámci jednoho státu se však vztahují odlišné právní režimy;
 • situace okupace, která nastane v důsledku ozbrojeného konfliktu.

Mezinárodní předpisy v oblasti lidských práv se použijí jak v dobách míru, tak i v době ozbrojeného konfliktu. Tyto předpisy doplňují mezinárodní humanitární právo.

Pracovní zásady

EU se angažuje ve prospěch účinného provádění mezinárodního humanitárního práva. Zainteresované subjekty musí v prvé řadě shromažďovat podrobné informace o konfliktech a podávat zprávy, hodnocení a doporučení týkající se akcí. Jedná se o:

 • orgány EU, zejména pracovní skupiny Rady, které spolupracují s mezinárodními organizacemi znalými okolností, zejména s Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC) (EN) (ES) (FR), Organizací spojených národů (OSN) a Mezinárodní humanitární vyšetřovací komisí (IHFFC);
 • vedoucí misí EU a příslušné zástupce EU (vedoucí civilních operací EU, velitele vojenských operací EU a zvláštní zástupce EU). Jejich úkolem je zejména informovat o závažných porušeních mezinárodního humanitárního práva;
 • Pracovní skupinu Rady pro mezinárodní právo veřejné (COJUR) a další příslušné pracovní skupiny Rady.

EU disponuje řadou prostředků pro své akce:

 • politický dialog se třetími státy v případě konfliktu i v době míru;
 • prohlášení pro veřejnost, v nichž EU zdůrazňuje nutnost zajistit dodržování humanitárního práva;
 • demarše a veřejná prohlášení, kterými EU odsuzuje konkrétní situace a činy;
 • omezující opatření a sankce, které mohou být použity vůči státům nebo jedincům zapojeným do konfliktu. Tato opatření musí být přiměřená a v souladu s mezinárodním právem;
 • spolupráce s mezinárodními subjekty;
 • operace pro řešení krizí, které mohou zahrnovat shromažďování informací, jež mohou být využity Mezinárodním trestním soudem (ICC) (EN) (FR) nebo při jiném vyšetřování válečných zločinů;
 • stíhání jedinců majících odpovědnost za porušení mezinárodního humanitárního práva;
 • odborná příprava a vzdělávání obyvatelstva, vojenského personálu a pořádkových sil;
 • kontrola prodeje zbraní v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP, který stanovuje, že před udělením licence na vývoz do určité země by se mělo posoudit, zda dovážející země dodržuje mezinárodní humanitární právo.

Odpovědnost jednotlivce v případě konfliktu

Některá závažná porušení mezinárodního humanitárního práva jsou kvalifikována jako válečné zločiny. Může k nim dojít za stejných okolností jako ke genocidě nebo zločinům proti lidskosti. Státy EU dbají na to, aby osoby odpovědné za válečné zločiny byly postaveny před své vnitrostátní soudy nebo vydány za účelem soudního řízení soudů jiného státu nebo Mezinárodního trestního soudu.

Poslední aktualizace: 26.03.2010

Top