Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, C 288, 23. říjen 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.288.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 288

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
23. října 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2010/C 288/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 274, 9.10.2010

1

 

Tribunál

2010/C 288/02

Volba předsedy Tribunálu

2

2010/C 288/03

Volby předsedů senátů

2

2010/C 288/04

Přidělení soudců k senátům

2

2010/C 288/05

Plénum

4

2010/C 288/06

Složení velkého senátu

4

2010/C 288/07

Kasační senát

4

2010/C 288/08

Kritéria přidělování věcí senátům

5

2010/C 288/09

Určení soudce nahrazujícího předsedu pro účely rozhodování o předběžných opatřeních

5


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2010/C 288/10

Věc C-409/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. září 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Köln — Německo) — Winner Wetten GmbH v. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim („Články 43 ES a 49 ES — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Pořádání sportovních sázek podléhající veřejnému monopolu na úrovni spolkové země — Rozhodnutí Bundesverfassungsgericht, kterým se konstatuje neslučitelnost právní úpravy takového monopolu s německým Základním zákonem, ale kterým je ponechána v platnosti během přechodného období určeného k tomu, aby ji bylo možné uvést do souladu se Základním zákonem — Zásada přednosti práva Unie — Přípustnost a případné podmínky takového přechodného období, pokud dotčená vnitrostátní právní úprava porušuje rovněž články 43 ES a 49 ES“)

6

2010/C 288/11

Věc C-290/07 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. září 2010 — Evropská komise v. Scott SA, Département du Loiret, Francouzská republika („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Preferenční pořizovací cena investičně upraveného pozemku — Zkoumání tržní hodnoty — Formální vyšetřovací řízení — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Povinnost pečlivého a nestranného přezkumu — Rozsah posuzovací pravomoci Komise — Metoda založená na nákladech — Rozsah soudního přezkumu“)

6

2010/C 288/12

Spojené věci C-316/07, C-358/07 až C-360/07, C-409/07 a C-410/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. září 2010 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Německo) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07) v. Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) („Články 43 ES a 49 ES — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Pořádání sportovních sázek podléhající veřejnému monopolu na úrovni spolkové země — Cíl předcházení podněcování k nadměrným výdajům za hru a boje proti hráčské závislosti — Proporcionalita — Omezující opatření, jež musí skutečně směřovat k omezení herních příležitostí a omezení činností hazardních her soudržným a systematickým způsobem — Reklama pocházející od držitele monopolu a vyzývající k účasti na loteriích — Jiné hazardní hry, jež mohou nabízet soukromé hospodářské subjekty — Nárůst nabídky jiných hazardních her — Licence udělená v jiném členském státě — Neexistence povinnosti vzájemného uznávání“)

7

2010/C 288/13

Věc C-46/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. září 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Německo) — Carmen Media Group Ltd v. Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein („Článek 49 ES — Volný pohyb služeb — Držitel licence vydané na Gibraltaru opravňující ke sběru sportovních sázek výlučně v zahraničí — Pořádání sportovních sázek podléhající veřejnému monopolu na úrovni spolkové země — Cíl předcházení podněcování k nadměrným výdajům za hru a boje proti hráčské závislosti — Proporcionalita — Omezující opatření, jež musí skutečně směřovat k omezení herních příležitostí a omezení činností hazardních her soudržným a systematickým způsobem — Jiné hazardní hry, jež mohou nabízet soukromé hospodářské subjekty — Povolovací postup — Diskreční pravomoc příslušného orgánu — Zákaz nabídky hazardní hry prostřednictvím internetu — Přechodná opatření, která dočasně povolují takovou nabídku určitých hospodářských subjektů“)

8

2010/C 288/14

Věc C-64/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. září 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht Linz — Rakousko) — trestní řízení proti Ernstu Engelmannovi („Volný pohyb služeb — Svoboda usazování — Vnitrostátní právní předpisy upravující systém koncesí k provozování hazardních her v kasinech — Udělování koncesí vyhrazené pouze akciovým společnostem se sídlem v tuzemsku — Udělení všech koncesí bez zajištění soutěže“)

9

2010/C 288/15

Věc C-399/08 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. září 2010 — Evropská komise v. Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Spolková republika Německo („Kasační opravný prostředek — Článek 87 ES — Podpory poskytované členskými státy — Opatření přijatá Spolkovou republikou Německo ve prospěch společnosti Deutsche Post AG — Článek 86 ES — Služby obecného hospodářského zájmu — Náhrada dodatečných nákladů vzniklých politikou prodeje se ztrátou v odvětví služeb přepravy balíkových zásilek ode dveří ke dveřím — Existence zvýhodnění — Metoda ověření použitá Komisí — Důkazní břemeno — Článek 230 ES — Rozsah soudního přezkumu prováděného Tribunálem“)

10

2010/C 288/16

Věc C-453/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 2. září 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias — Řecko) Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas v. Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis („Společná rybářská politika — Rybolov ve Středozemním moři — Nařízení (ES) č. 1626/94 — Článek 1 odst. 2 a 3 — Zákaz užívání některých typů rybářských sítí — Opatření dodatečná nebo přísnější než minimální požadavky stanovené tímto nařízením přijatá před vstupem zmíněného nařízení v platnost — Podmínky platnosti“)

11

2010/C 288/17

Věc C-66/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 2. září 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litevská republika) — Kirin Amgen, Inc. v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras („Patentové právo — Léčivé přípravky — Nařízení (EHS) č. 1768/92 — Článek 7, článek 19 a čl. 19a písm. e) — Dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky — Lhůta pro podání žádosti o takové osvědčení“)

11

2010/C 288/18

Věc C-254/09 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. září 2010 — Calvin Klein Trademark Trust v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Zafra Marroquineros SL („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka CK CREACIONES KENNYA — Námitky majitele zejména obrazové ochranné známky Společenství CK Calvin Klein a národních ochranných známek CK — Zamítnutí námitek“)

12

2010/C 288/19

Věc C-265/09 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 9. září 2010 — Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazového označení „α“ — Absolutní důvody pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Ochranná známka tvořená samostatně stojícím písmenem“)

13

2010/C 288/20

Věc C-440/07 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 9. června 2010 — Evropská komise v. Schneider Electric SA, Spolková republika Německo, Francouzská republika („Kasační opravný prostředek — Částečné zrušení napadeného rozsudku — Věc, ve které soudní řízení dovoluje rozhodnout — Mimosmluvní odpovědnost Společenství — Posouzení škody“)

13

2010/C 288/21

Věc C-286/09 a C-287/09: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte d'appello di Roma — Itálie) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) v. Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS) („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Úředníci — Starobní důchod — Sčítání dob pojištění — Článek 11 přílohy VIII služebního řádu úředníků — Započtení období služby v Evropských společenstvích — Článek 10 ES“)

14

2010/C 288/22

Věc C-298/09: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 16. června 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Maďarská republika) — RANI Slovakia s.r.o. v. Hankook Tire Magyarország Kft („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Přistoupení k Evropské unii — Volný pohyb služeb — Směrnice 96/71/ES — Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb — Podnik pro dočasnou práci — Požadavek na sídlo na území členského státu, kde je služba poskytována“)

14

2010/C 288/23

Věc C-312/09: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. června 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Anotato Dikastirio Kyprou — Kyperská republika) — Giorgos Michalias v. Christina A. Ioannou-Michalia („Článek 104 odst. 3 druhý pododstavec jednacího řádu — Nařízení (ES) č. 1347/2000 — Články 2, 42 a 46 — Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost ve věcech manželských — Přistoupení členského státu k Evropské unii — Řízení o rozvodu zahájené před přistoupením — Časová působnost nařízení (ES) č. 1347/2000“)

15

2010/C 288/24

Věc C-350/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 12. května 2010 — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Evropský sociální fond — Finanční podpora — Zrušení“)

15

2010/C 288/25

Věc C-358/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 1. července 2010 — DSV Road NV v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Celní kodex — Dovoz disket pocházejících z Thajska — Vybrání dovozního cla po propuštění zboží — Žádost o prominutí dovozního cla“)

16

2010/C 288/26

Věc C-381/09: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione — Itálie) — Gennaro Curia v. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Šestá směrnice DPH — Rozsah působnosti — Osvobození od DPH — Článek 13 část B písm. d) bod 1 — Poskytnutí, sjednání a správa úvěrů — Lichvářské půjčky — Protiprávní činnost podle vnitrostátních právních předpisů“)

16

2010/C 288/27

Věc C-448/09 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 30. června 2010 — Royal Appliance International GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Starší ochranná známka „sensixx“ — Slovní označení „Centrixx“ — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Návrh na zrušení starší ochranné známky — Spor zahájený před vnitrostátními soudy — Návrh na přerušení řízení před Soudem“)

17

2010/C 288/28

Věc C-498/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 10. června 2010 — Thomson Sales Europe v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Celní kodex — Prominutí cla — Nevybrání a posteriori — Antidumpingové clo — Neexistence zjevné nedbalosti — Složitost právní úpravy — Požadovaná odborná praxe — Náležitá péče hospodářského subjektu — Barevné televizní přijímače vyrobené v Thajsku — Napadnutelné akty“)

17

2010/C 288/29

Věc C-352/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Oviedo (Španělsko) dne 13. července 2010 — Angel Lorenzo González Alonso v. Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Věc C-360/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgie) dne 19. července 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers v. Netlog NV

18

2010/C 288/31

Věc C-363/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugalsko) dne 21. července 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues v. Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Věc C-365/10: Žaloba podaná dne 22. července 2010 — Evropská komise v. Slovinská republika

19

2010/C 288/33

Věc C-367/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. července 2010 EMC Development AB proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. května 2010 ve věci T-432/05, EMC Development AB v. Evropská komise

20

2010/C 288/34

Věc C-372/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Polská republika) podaná dne 26. července 2010 — Pak-Holdco Sp zoo v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Věc C-386/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. července 2010 Chalkor AE Epexergasias Metallon proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. května 2010 ve věci T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon v. Evropská komise

21

2010/C 288/36

Věc C-392/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 4. srpna 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Věc C-402/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 6. srpna 2010 — Société Groupe Limagrain Holding v. FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Věc C-405/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Bruchsal (Německo) dne 10. srpna 2010 — trestní řízení proti Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Věc C-410/10: Žaloba podaná dne 17. srpna 2010 — Evropská komise v. Řecká republika

23

2010/C 288/40

Věc C-413/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Ordinario di Prato (Itálie) dne 18. srpna 2010 — Trestní řízení vedená proti Michele Pulignani, Alfonsu Picariellovi, Biance Cilla, Andrea Morettimu, Mauru Bianconimu, Patriziu Gorimu, Emiliu Durantimu, Concettě Zungri

23

2010/C 288/41

Věc C-417/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte Suprema di Cassazione (Itálie) dne 23. srpna 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate v. 3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Věc C-418/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. srpna 2010 Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 7. července 2010 ve věci T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Stabilator sp. z o.o

24

2010/C 288/43

Věc C-420/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Hamburg (Německo) dne 23. srpna 2010 — Söll GmbH v. Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Věc C-427/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte Suprema di Cassazione (Itálie) dne 31. srpna 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, sloučená s Banca Nazionale dell’Agricoltura spa v. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Věc C-461/09 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. července 2010 — The Wellcome Foundation Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Serono Genetics Institute SA („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka FAMOXIN — Návrh na prohlášení neplatnosti podaný majitelkou národní slovní ochranné známky LANOXIN — Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti“)

26

2010/C 288/46

Věc C-200/08: Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 1. července 2010 — Evropská komise v. Francouzská republika

27

2010/C 288/47

Věc C-190/09: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 7. července 2010 — Evropská komise v. Kyperská republika

27

2010/C 288/48

Věc C-299/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. května 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu — Česká republika) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH v. Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Věc C-527/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. června 2010 — Evropská komise v. Estonská republika

27

2010/C 288/50

Věc C-88/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 19. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Palermo — Itálie) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale v. Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Věc C-100/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. července 2010 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

27

 

Tribunál

2010/C 288/52

Věc T-359/04: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — British Aggregates a další v. Komise („Státní podpory — Environmentální daň z kameniva ve Spojeném království — Výjimka pro Severní Irsko — Rozhodnutí Komise nevznést námitky — Závažné obtíže — Pokyny Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí“)

28

2010/C 288/53

Věc T-29/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2010 — Deltafina v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Španělský trh nákupu a prvotního zpracování surového tabáku — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Shoda mezi oznámením námitek a napadeným rozhodnutím — Právo na obhajobu — Definice relevantního trhu — Pokuty — Závažnost protiprávního jednání — Přitěžující okolnosti — Vedoucí úloha — Spolupráce“)

28

2010/C 288/54

Věc T-312/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2010 — Komise v. Alexiadou („Rozhodčí doložka — Smlouva o projektu vývoje technologie na výrobu nepromokavých kůží — Nevykonání smlouvy — Vrácení vyplacených záloh — Úroky z prodlení — Vrácení Tribunálu po zrušení — Řízení bez účasti žalované“)

29

2010/C 288/55

Věc T-319/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Švýcarsko v. Komise („Vnější vztahy — Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací — Německá opatření týkající se přibližování se k letišti v Curychu — Nařízení (EHS) č. 2408/92 — Práva obhajoby — Zásada zákazu diskriminace — Zásada proporcionality“)

29

2010/C 288/56

Věc T-63/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Evropaïki Dynamiki v. EMCDDA („Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení EMCDDA — Poskytování služeb programování softwaru a poradenských služeb — Odmítnutí nabídky jednoho uchazeče — Kritéria pro zadání zakázky — Zjevně nesprávné posouzení — Rovné zacházení — Transparentnost — Zásada řádné správy — Povinnost uvést odůvodnění“)

30

2010/C 288/57

Věc T-119/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Usha Martin v. Rada a Komise („Dumping — Dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie — Porušení závazku — Zásada proporcionality — Článek 8 odst. 1, 7 a 9 nařízení (ES) č. 384/96 (nyní čl. 8 odst. 1, 7 a 9 nařízení (ES) č. 1225/2009)“)

30

2010/C 288/58

Věc T-155/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Tomra Systems a další v. Komise („Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Trh zařízení na výkup použitých nápojových obalů — Rozhodnutí konstatující porušení článku 82 ES a článku 54 Dohody o EHP — Výhradní dohody, množstevní závazky a věrnostní slevy, které jsou součástí strategie vyloučení konkurentů z trhu — Pokuta — Proporcionalita“)

31

2010/C 288/59

Věc T-264/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — CSL Behring v. Komise a EMEA („Humánní léčivé přípravky — Postup pro stanovování léčivých přípravků pro vzácná onemocnění — Žádost o stanovení lidského fibrinogenu jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění — Povinnost předložit žádost o stanovení před podáním žádosti o registraci — Rozhodnutí EMEA týkající se platnosti žádosti“)

31

2010/C 288/60

Věc T-300/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Evropaïki Dynamiki v. Komise („Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení Společenství — Poskytování počítačových služeb týkajících se správy a údržby internetového portálu — Odmítnutí nabídky uchazeče — Kritéria pro zadání zakázky — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Rovné zacházení — Transparentnost“)

32

2010/C 288/61

Věc T-348/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Al-Aqsa v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu — Zmrazení finančních prostředků — Společný postoj 2001/931/SZBP a nařízení (ES) č. 2580/2001 — Žaloba na neplatnost — Úprava návrhových žádání — Soudní přezkum — Podmínky provedení opatření Unie směřujícího ke zmrazení finančních prostředků“)

32

2010/C 288/62

Věc T-70/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Axis v. OHIM — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ETRAX — Starší národní obrazové ochranné známky obsahující slovní prvky ETRA I+D — Relativní důvod pro zamítnutí — Přípustnost odvolání před odvolacím senátem — Pravidlo 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95 a článek 59 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní článek 60 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

33

2010/C 288/63

Věc T-74/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Now Pharm v. Komise („Humánní léčivé přípravky — Postup pro stanovování léčivých přípravků pro vzácná onemocnění — Žádost o stanovení léčivého přípravku, „Extrait liquide spécial de Chelidonii radix“ („Ukrain“) jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění — Rozhodnutí Komise, kterým odmítla stanovení léčivého přípravku jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění“)

33

2010/C 288/64

Věc T-152/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2010 — Kido v. OHIM — Amberes (SCORPIONEXO) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SCORPIONEXO — Starší národní obrazová ochranná známka ESCORPION — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

34

2010/C 288/65

Věc T-233/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2010 — MPDV Mikrolab v. OHIM (ROI ANALYZER) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ROI ANALYZER — Absolutní důvod zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

34

2010/C 288/66

Věc T-387/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Evropaïki Dynamiki v. Komise („Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení Úřadu pro úřední tisky — Poskytování počítačových služeb — Odmítnutí nabídky uchazeče — Žaloba na neplatnost — Zadávací kritéria a podkritéria — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení — Transparentnost — Zjevně nesprávné posouzení — Zneužití pravomoci — Žaloba na náhradu škody“)

35

2010/C 288/67

Věc T-458/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2010 — Wilfer v. OHIM (Zobrazení hlavy kytary) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství zobrazující hlavu kytary ve stříbrné, šedé a hnědé barvě — Absolutní důvod zamítnutí — Neexistence rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Zkoumání skutečností z úřední povinnosti — Článek 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009) — Povinnost odůvodnění — Článek 73 první věta nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 první věta nařízení č. 207/2009) — Rovné zacházení“)

35

2010/C 288/68

Věc T-472/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. září 2010 — Companhia Muller de Bebidas v. OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství 61 A NOSSA ALEGRIA — Starší národní slovní ochranná známka CACHAÇA 51 a starší národní obrazové ochranné známky Cachaça 51 a Pirassununga 51 — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

36

2010/C 288/69

Věc T-505/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. OHIM (Hunter) („Ochranná známka společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Hunter — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009) — Omezení výrobků označených v přihlášce ochranné známky“)

36

2010/C 288/70

Věc T-575/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2010 — 4care v. OHIM — Laboratorios Diafarm (Acumed) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Acumed — Starší národní slovní ochranná známka AQUAMED ACTIVE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Podobnost výrobků — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

37

2010/C 288/71

Věc T-582/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Carpent Languages v. Komise („Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení Společenství — Organizace zasedání a konferencí — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zadání zakázky jinému uchazeči — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Rovné zacházení“)

37

2010/C 288/72

Věc T-64/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2010 — Micro Shaping v. OHIM (packaging) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství packaging — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (po změně čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

38

2010/C 288/73

Věc T-91/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. září 2010 — Skareby v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2005 — Zjednodušený posudek za období od ledna do září 2005 — Úplné převzetí posouzení uvedeného v posudku o vývoji služebního postupu za rok 2004, které bylo částečně zrušeno po vydání napadeného rozsudku“)

38

2010/C 288/74

Věc T-106/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — adp Gauselmann v. OHIM — Maclean (Archer Maclean's Mercury) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Archer Maclean’s Mercury — Starší národní slovní ochranná známka Merkur — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

39

2010/C 288/75

Věc T-112/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2010 — Icebreaker v. OHIM — Gilmar (ICEBREAKER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ICEBREAKER — Starší národní slovní ochranná známka ICEBERG — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Částečné zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

39

2010/C 288/76

Věc T-369/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2010 — Quinta do Portal v. OHIM — Vallegre (PORTO ALEGRE) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství PORTO ALEGRE — Starší národní slovní ochranná známka VISTA ALEGRE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“)

40

2010/C 288/77

Věc T-475/08 P: Usnesení Tribunálu ze dne 29. července 2010 — Duta v. Soudní dvůr („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Přijímání do zaměstnání — Pracovní místo referendáře — Zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek“)

40

2010/C 288/78

Věc T-58/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. září 2010 — Schemaventotto v. Komise („Žaloba na neplatnost — Spojování podniků — Upuštění od zamýšleného spojení podniků — Rozhodnutí o ukončení řízení zahájeného na základě čl. 21 odst. 4 nařízení (ES) č. 139/2004 — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“)

41

2010/C 288/79

Věc T-15/10 R II: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 8. září 2010 — Noko Ngele v. Komise („Předběžné opatření — Návrh na nařízení předběžných opatření — Nový návrh — Nepřípustnost“)

41

2010/C 288/80

Věc T-305/10: Žaloba podaná dne 23. července 2010 — Hartmann-Lamboy v. OHIM — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Věc T-323/10: Žaloba podaná dne 3. srpna 2010 — Chabou v. OHIM — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Věc T-325/10: Žaloba podaná dne 3. srpna 2010 — Iliad a další v. Komise

43

2010/C 288/83

Věc T-326/10: Žaloba podaná dne 10. srpna 2010 — Fraas v. OHIM (károvaný vzor v barvách světle šedá, tmavě šedá, béžová, tmavě červená a hnědá)

43

2010/C 288/84

Věc T-327/10: Žaloba podaná dne 10. srpna 2010 — Fraas v. OHIM (károvaný vzor v barvách černá, tmavě šedá, světle šedá a tmavě červená)

44

2010/C 288/85

Věc T-328/10: Žaloba podaná dne 10. srpna 2010 — Fraas v. OHIM (károvaný vzor v barvách tmavě šedá, světle šedá, béžová a tmavě červená)

44

2010/C 288/86

Věc T-329/10: Žaloba podaná dne 10. srpna 2010 — Fraas v. OHIM (károvaný vzor v barvách černá, šedá, béžová a tmavě červená)

45

2010/C 288/87

Věc T-334/10: Žaloba podaná dne 10. srpna 2010 — Leifheit v. OHIM — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Věc T-337/10: Žaloba podaná dne 17. srpna 2010 — Seatech International a další v. Rada a Komise

46

2010/C 288/89

Věc T-338/10: Žaloba podaná dne 18. srpna 2010 — Komise v. Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Věc T-339/10: Žaloba podaná dne 9. srpna 2010 — Cosepuri v. EFSA

47

2010/C 288/91

Věc T-340/10: Žaloba podaná dne 20. srpna 2010 — CTG Luxembourg PSF v. Soudní dvůr

48

2010/C 288/92

Věc T-342/10: Žaloba podaná dne 23. srpna 2010 — Hartmann v. OHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Věc T-343/10: Žaloba podaná dne 18. srpna 2010 — Etimine and Etiproducts v. ECHA

49

2010/C 288/94

Věc T-344/10: Žaloba podaná dne 20. srpna 2010 — UPS Europe a United Parcel Service Deutschland v. Komise

50

2010/C 288/95

Věc T-346/10: Žaloba podaná dne 18. srpna 2010 — Borax Europe v. ECHA

51

2010/C 288/96

Věc T-347/10: Žaloba podaná dne 27. srpna 2010 — Adelholzener Alpenquellen v. OHIM (Tvar láhve s reliéfním znázorněním tří horských vrcholků)

52

2010/C 288/97

Věc T 348/10: Žaloba podaná dne 16. srpna 2010 — Panzeri v. OHIM — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Věc T-349/10: Žaloba podaná dne 26. srpna 2010 — Milux v. OHIM (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Věc T-350/10: Žaloba podaná dne 26. srpna 2010 — Milux v. OHIM (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Věc T-351/10: Žaloba podaná dne 26. srpna 2010 — Milux v. OHIM (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Věc T-352/10: Žaloba podaná dne 26. srpna 2010 — Milux v. OHIM (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Věc T-353/10: Žaloba podaná dne 31. srpna 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v. Evropská komise

55

2010/C 288/03

Věc T-356/10: Žaloba podaná dne 23. srpna 2010 — Nike International v. OHIM — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Věc T-357/10: Žaloba podaná dne 27. srpna 2010 — Kraft Foods Schweiz v. OHIM — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Věc T-359/10: Žaloba podaná dne 25. srpna 2010 — Ecologistas en Acción-CODA v. Komise

57

2010/C 288/06

Věc T-362/10: Žaloba podaná dne 27. srpna 2010 — Vtesse Networks v. Komise

57

2010/C 288/07

Věc T-363/10: Žaloba podaná dne 27. srpna 2010 — Abbott Laboratories v. OHIM (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Věc T-364/10: Žaloba podaná dne 2. září 2010 — Duravit a další v. Komise

59

2010/C 288/09

Věc T-366/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. září 2010 Luigim Marcuccioem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 22. června 2010 ve věci F-78/09, Marcuccio v. Komise

60

2010/C 288/10

Věc T-368/10: Žaloba podaná dne 3. září 2010 — Rubinetteria Cisal v. Komise

61

2010/C 288/11

Věc T-370/10: Žaloba podaná dne 30. srpna 2010 — Rubinetterie Teorema v. Komise

62

2010/C 288/12

Věc T-371/10: Žaloba podaná dne 7. září 2010 — Amor v. OHIM — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Věc T-376/10: Žaloba podaná dne 7. září 2010 — Mamoli Robinetteria v. Komise

63

2010/C 288/14

Věc T-380/10: Žaloba podaná dne 8. září 2010 — Wabco Europe a další v. Komise

64

2010/C 288/15

Věc T-384/10: Žaloba podaná dne 8. září 2010 — Španělsko v. Komise

64

2010/C 288/16

Věc T-170/03: Usnesení Tribunálu ze dne 6. září 2010 — British American Tobacco (Investments) v. Komise

65

2010/C 288/17

Věc T-34/06: Usnesení Tribunálu ze dne 1. září 2010 — Universal v. Komise

65

2010/C 288/18

Věc T-88/07: Usnesení Tribunálu ze dne 1. září 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych v. Komise

66

2010/C 288/19

Spojené věci T-440/07 a T-1/08: Usnesení Tribunálu ze dne 3. září 2010 — Huta Buczek a Buczek v. Komise

66

2010/C 288/20

Věc T-125/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. září 2010 — Gruener Janura v. OHIM — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Věc T-505/09: Usnesení Tribunálu ze dne 6. září 2010 — Carlyle v. OHIM — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Věc T-506/09: Usnesení Tribunálu ze dne 6. září 2010 — Carlyle v. OHIM — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Věc T-49/10: Usnesení Tribunálu ze dne 11. srpna 2010 — Footwear v. OHIM — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Soud pro veřejnou službu

2010/C 288/24

Věc F-27/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Hanschmann v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

67

2010/C 288/25

Věc F-28/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Kipp v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

67

2010/C 288/26

Věc F-34/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Sluiter v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

68

2010/C 288/27

Věc F-35/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Visser-Fornt Raya v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

68

2010/C 288/28

Věc F-36/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Armitage-Wilson v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

69

2010/C 288/29

Věc F-37/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Doyle v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

69

2010/C 288/30

Věc F-38/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Martin v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu/Personnel d’Europol — Neprodloužení smlouvy/Non-renouvellement d’un contrat — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu pro zaměstnance Europolu/Article 6 du statut du personnel d’Europol — Zásada ochrany práva na obhajobu/Principe du respect des droits de la défense“)

70

2010/C 288/31

Věc F-39/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Goddijn v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

70

2010/C 288/32

Věc F-41/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Roumimper v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

71

2010/C 288/33

Věc F-42/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Esneau-Kappé v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

71

2010/C 288/34

Věc F-44/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Knöll v. Evropský policejní úřad (Europol) („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Neprodloužení smlouvy — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu — Zásada dodržení práva na obhajobu“)

72

2010/C 288/35

Věc F-91/09: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. července 2010 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Přiměřená lhůta pro předložení návrhu na náhradu škody — Opožděnost “)

72

2010/C 288/36

Věc F-103/09: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 13. července 2010 — Allen a další v. Komise („Veřejná služba — Personál zaměstnaný v rámci projektu JET — Žaloba na náhradu škody — Přiměřená lhůta — Opožděnost“)

72

2010/C 288/37

Věc F-11/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 — Palou Martínez v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Zjevná nepřípustnost — Opožděnost — Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení — Článek 35 odst. 1 písm. e) jednacího řádu“)

73

2010/C 288/38

Věc F-65/10: Žaloba podaná dne 6. srpna 2010 — Mata Blanco v. Komise

73

2010/C 288/39

Věc F-66/10: Žaloba podaná dne 17. srpna 2010 — De Britto Patricio-Dias v. Komise

74

2010/C 288/40

Věc F-67/10: Žaloba podaná dne 18. srpna 2010 — Marcuccio v. Komise

74

2010/C 288/41

Věc F-68/10: Žaloba podaná dne 20. srpna 2010 — Behnke v. Komise

74

2010/C 288/42

Věc F-69/10: Žaloba podaná dne 24. srpna 2010 — Marcuccio v. Komise

75

2010/C 288/43

Věc F-70/10: Žaloba podaná dne 27. srpna 2010 — Hidalgo v. Evropský parlament

75

2010/C 288/44

Věc F-30/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 30. června 2010 — Hanot v. Komise

76

2010/C 288/45

Věc F-86/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. července 2010 — Vereecken v. Komise

76

2010/C 288/46

Věc F-26/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 9. července 2010 — Potoms a Scillia v. Parlament

76

2010/C 288/47

Věc F-29/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. července 2010 — Quadu v. Parlament

76


CS

 

Top