Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, C 223, 22. září 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 223

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
22. září2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2007/C 223/01

Pravidla chování

1

2007/C 223/02

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 211, 8.9.2007

3


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2007/C 223/03

Věc C-298/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 22. června 2007 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Věc C-301/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 26. června 2007 – PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Věc C-322/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. července 2007 Papierfabrik August Koehler AG proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 26. dubna 2007 ve spojených věcech T-109/02 (Bolloré v. Komise), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton v. Komise), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. Komise), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler v. Komise), T-126/02 (M-real Zanders v. Komise), T-128/02 (Papeteries Mougeot v. Komise), T-129/02 (Torraspapel v. Komise), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles v. Komise) a T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga v. Komise)

5

2007/C 223/06

Věc C-327/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. července 2007 Bolloré SA proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 26. dubna 2007 ve spojených věcech T-109/02 (Bolloré v. Komise), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton v. Komise), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. Komise), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler v. Komise), T-126/02 (M-real Zanders v. Komise), T-128/02 (Papeteries Mougeot v. Komise), T-129/02 (Torraspapel v. Komise), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles v. Komise) a T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga v. Komise)

6

2007/C 223/07

Věc C-334/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. července 2007 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) vydanému dne 3. května 2007 ve věci T-357/02, Freistaat Sachsen v. Komise Evropských společenství

6

2007/C 223/08

Věc C-338/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. července 2007 Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L., proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 26. dubna 2007 ve spojených věcech T-109/02 (Bolloré v. Komise), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton v. Komise), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. Komise), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler v. Komise), T-126/02 (M-real Zanders v. Komise), T-128/02 (Papeteries Mougeot v. Komise), T-129/02 (Torraspapel v. Komise), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles v. Komise) a T-136/02* (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga v. Komise)

7

2007/C 223/09

Věc C-347/07: Žaloba podaná dne 25. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

8

2007/C 223/10

Věc C-368/07: Žaloba podaná dne 2. srpna 2007 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

8

2007/C 223/11

Věc C-370/07: Žaloba podaná dne 3. srpna 2007 – Komise Evropských společenství v. Rada Evropské unie

9

2007/C 223/12

Věc C-382/07: Žaloba podaná dne 8. srpna 2007 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

9

 

Soud prvního stupně

2007/C 223/13

Věc T-6/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 9. července 2007 – wheyco v. Komise („Státní podpory — Pobídkový prvek — Žaloba na neplatnost — Akt s právními účinky — Právní zájem na podání žaloby — Nepřípustnost“)

10

2007/C 223/14

Věc T-252/06 P: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 12. července 2007 – Beau v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Nemoc z povolání — Zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

10

2007/C 223/15

Věc T-415/06 P: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 9. července 2007 – De Smedt v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Bývalý pomocný zaměstnanec — Žádost o opravu zařazení stanoveného při přijetí do zaměstnání — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

11

2007/C 223/16

Věc T-31/07 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 19. července 2007 – Du Pont de Nemours (Francie) a další v. Komise (Předběžné opatření — Návrh na odklad provádění — Směrnice 91/414/EHS — Přípustnost — Fumus boni iuris — Naléhavost — Vážení zájmů)

11

2007/C 223/17

Věc T-263/07: Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Estonsko v. Komise

12

2007/C 223/18

Věc T-267/07: Žaloba podaná dne 9. července 2007 – Itálie v. Komise

12

2007/C 223/19

Věc T-268/07: Žaloba podaná dne 19. července 2007 – Agrícola del Sureste v. Rada a Komise

13

2007/C 223/20

Věc T-269/07: Žaloba podaná dne 19. července 2007 – Mediterráneo Algodón v. Rada a Komise

13

2007/C 223/21

Věc T-270/07: Žaloba podaná dne 19. července 2007 – Devisa v. Rada a Komise

14

2007/C 223/22

Věc T-271/07: Žaloba podaná dne 19. července 2007 – Eurosemillas v. Rada a Komise

14

2007/C 223/23

Věc T-272/07: Žaloba podaná dne 19. července 2007 – Surcotton v. Rada a Komise

14

2007/C 223/24

Věc T-274/07: Žaloba podaná dne 19. července 2007 – Zhejiang Harmonic Hardware Products v. Rada

15

2007/C 223/25

Věc T-285/07: Žaloba podaná dne 18. července 2007 – Itálie v. Parlament a Komise

15

2007/C 223/26

Věc T-287/07: Žaloba podaná dne 25. července 2007 – cApStAn v. Komise

16

2007/C 223/27

Věc T-293/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. srpna 2007 Alessandrem Lofarem proti usnesení vydanému dne 24. května 2007 Soudem pro veřejnou službu ve spojených věcech F-27/06 a F-75/06, Lofaro v. Komise

16

2007/C 223/28

Věc T-272/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 29. června 2007 – Keppenne v. Komise

17

2007/C 223/29

Věc T-411/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 29. června 2007 – Keppenne v. Komise

17

2007/C 223/30

Věc T-326/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 9. července 2007 – Rath v. OHIM – AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Věc T-114/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 12. července 2007 – Globe v. Komise

17

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2007/C 223/32

Věc F-133/06: Žaloba podaná dne 11. července 2007 – Marcuccio v. Komise

18

2007/C 223/33

Věc F-18/07: Žaloba podaná dne 10. července 2007 – Marcuccio v. Komise

18

2007/C 223/34

Věc F-20/07: Žaloba podaná dne 27. června 2007 – Marcuccio v. Komise

19

2007/C 223/35

Věc F-21/07: Žaloba podaná dne 4. června 2007 – Marcuccio v. Komise

20

2007/C 223/36

Věc F-70/07: Žaloba podaná dne 23. července 2007 – Marcuccio v. Komise

20

2007/C 223/37

Věc F-74/07: Žaloba podaná dne 3. července 2007 – Meierhofer v. Komise

21

2007/C 223/38

Věc F-77/07: Žaloba podaná dne 31. července 2007 – Labate v. Komise

22


CS

 

Top