Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán pro logistiku nákladní dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akční plán pro logistiku nákladní dopravy

Logistika nákladní dopravy je hnací silou konkurenceschopnosti Evropské unie (EU). Zahrnuje plánování, organizaci, správu, řízení a provádění operací nákladní dopravy.

AKT

Sdělení Komise - Akční plán pro logistiku nákladní dopravy (KOM(2007) 607 v konečném znění ze dne 18. října 2007).

PŘEHLED

Logistika nákladní dopravy je hnací silou konkurenceschopnosti Evropské unie (EU). Zahrnuje plánování, organizaci, správu, řízení a provádění operací nákladní dopravy.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO AKČNÍHO PLÁNU?

Obsahuje krátkodobá až střednědobá opatření. Je jednou z řady politických iniciativ zahájených Evropskou komisí ke zlepšení účinnosti a udržitelnosti nákladní dopravy v EU.

KLÍČOVÉ BODY

  • e-Freight: využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) by mohlo umožnit spojení fyzického toku zboží s bezpapírovým, elektronickým tokem informací.
  • Odstraňování úzkých profilů: bylo jich zjištěno téměř 500 od nedostatečné infrastruktury až po administrativní překážky. Ty lze řešit odbornou přípravou pro zajištění kvalifikovaného personálu, používáním ukazatelů výkonnosti a lepšími statistickými údaji.
  • Dopravní řetězce: zjednodušení administrativních požadavků používáním jednoho dokumentu pro všechny formy dopravy a jasná pravidla odpovědnosti by mohla snížit náklady a omezit byrokracii.
  • Hmotnosti a rozměry: Právní předpisy EU stanoví limity pro hmotnosti a rozměry vozidel. Nicméně pokud jde o hlediska hmotnosti, je určitá volnost pro rozhodování ponechána na vnitrostátních orgánech. Přezkum právních předpisů provedený v roce 2012 vedl v roce 2015 k přijetí revidovaných pravidel EU. Jejich cílem je zlepšit aerodynamiku vozidel a jejich energetickou účinnost.
  • Zelené dopravní koridory: tyto integrované trasy by znamenaly možnost přepravy nákladu s menším dopadem na životní prostředí, a to kombinací pobřežní plavby, železnic, vnitrozemských silnic a vodních cest a příslušných technologií (např. IKT používaných v inteligentních dopravních systémech).
  • Městská nákladní doprava: Evropská města jsou častým cílem nákladu přepravovaného na dlouhé vzdálenosti. K tomu by mělo přihlížet územní plánování měst.

K dalším souvisejícím iniciativám EU patří:

KONTEXT

Odhaduje se, že odvětví logistiky přispěje do HDP EU téměř 14 %. V posledních letech zažívá velký růst, zejména v obchodě využívajícím kontejnery. To vedlo k přetížení v některých přístavech a okolních oblastech.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje (KOM(2011) 144 v konečném znění ze dne 28. března 2011).

Poslední aktualizace 26.06.2015

Top