Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poskytování služeb námořní dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poskytování služeb námořní dopravy

PŘEHLED

Volný pohyb služeb je jedním ze základních principů Evropské unie. Odvětví námořní dopravy se ovšem setkává s tím, že země, které nepatří do EU, ukládají omezení a podmínky, jako jsou systémy sdílení nákladu. Ty podstatně zvyšují dopravní náklady a mohou poškodit obchodování v EU.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Potvrzuje, že volný pohyb služeb se vztahuje na námořní dopravu uvnitř Evropské unie a mezi EU a třetími zeměmi. Stanovuje podmínky, za nichž tento princip platí. Postupně zrušuje dřívější omezení a brání zavádění nových.

KLÍČOVÉ BODY

Společnosti provozující námořní dopravu v EU mohou přepravovat osoby nebo zboží po moři do kteréhokoliv přístavu nebo platformy mimo pobřeží (jako jsou plošiny pro těžbu ropy nebo zemního plynu) v EU nebo mimo ni.

Stejné právo platí pro společnosti usazené jinde než v EU za předpokladu, že jejich vlastníkem je státní příslušník země EU a jejich lodi jsou zapsány v EU.

Jednostranná vnitrostátní omezení platná před 1. červencem 1986 byla ukončena mezi 31. prosincem 1989 a 1. lednem 1993.

Stávající systém sdílení nákladu v bilaterálních dohodách mezi zeměmi EU a třetími zeměmi musí být ukončen nebo upraven.

Původně měly vlády zemí EU vždy po šesti měsících a později jednou ročně podávat Evropské komisi zprávu o změnách dříve uzavřených dohod.

Země EU, která má problémy s přizpůsobováním stávající dohody, o tom musí informovat Radu ministrů a Komisi.

Systémy sdílení nákladu ve všech příštích dohodách s třetími zeměmi nejsou povoleny, s výjimkou okolností, kdy by neexistence těchto systémů bránila společnosti z EU v podnikání.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. ledna 1987.

KONTEXT

Vnitřní trh - volný přístup k zaoceánskému obchodu

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 ze dne 22. prosince 1986 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EHS) č. 4055/86

1. 1. 1987

-

Úř. věst. L 378 ze dne 31. 12. 1986, s. 1-3.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EHS) č. 3573/90

17. 12. 1990

-

Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 16.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EHS) č. 4058/86 ze dne 22. prosince 1986 o koordinovaném postupu k zajištění volného přístupu k nákladu v zaoceánské dopravě (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 21-23)

Poslední aktualizace 30.09.2015

Top