Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Počítačové rezervační systémy pro letenky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Počítačové rezervační systémy pro letenky

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 80/2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví harmonizovaný kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a ochranu práv spotřebitelů.
 • Uplatňuje se na leteckou dopravu (a železniční dopravu, pokud je zkombinována s letem).

KLÍČOVÉ BODY

 • Prodejci systémů* nesmí:
  • klást nespravedlivé nebo neoprávněné podmínky na letecké společnosti nebo své vlastní předplatitele,
  • bránit letecké společnosti v používání jiných rezervačních systémů, včetně vlastního internetového rezervačního systému a telefonních center,
  • vyhradit zvláštní postup pro zadávání nebo zpracování údajů pro jednoho nebo několik zúčastněných dopravců.
 • Prodejci systémů musí:
  • zadávat a zpracovávat údaje poskytované leteckými společnostmi se stejnou pečlivostí a stejně rychle,
  • zveřejnit existenci a velikost přímého nebo nepřímého kapitálového podílu, který mají v letecké společnosti nebo letecká společnost v nich,
  • poskytnout pro každou jednotlivou transakci procházející jeho počítačovým rezervačním systémem základní zobrazení,
  • jasně označit v zobrazení všechny letecké společnosti, které mají zákaz létat v EU,
  • zpracovávat osobní údaje pouze za účelem (provádění rezervací nebo vystavování letenek), za kterým byly poskytnuty,
  • předložit jednou za čtyři roky nezávislou auditorskou zprávu obsahující podrobnosti o vlastnické struktuře a způsobu řízení.
 • Prodejci systémů mohou poskytnout údaje týkající se marketingu, rezervací a prodeje pod podmínkou, že dané údaje jsou nabízeny bez jakékoli diskriminace všem zúčastněným dopravcům a neidentifikují zákazníka.
 • Pokud prodejci systémů ve třetí zemi znevýhodňují přepravce EU, může Evropská komise požádat, aby prodejci působící v EU přistupovali k leteckým společnostem dané země stejným způsobem.
 • Komise může společnostem, které úmyslně nebo z nedbalosti neplní tento právní předpis, uložit pokutu ve výši maximálně 10 % celkového obratu v předchozím roce.

V roce 2009 Komise přijala vysvětlivku, v níž objasnila, jak vykládat pojem „mateřský dopravce“, který může mít rozhodující vliv na chod podnikatelské činnosti prodejce systému.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 29. března 2009.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Letectví – distribuční sítě – počítačové rezervační systémy.

KLÍČOVÝ POJEM

* Prodejce systému: jakýkoli subjekt a jeho přidružené subjekty, které odpovídají za provoz počítačového rezervačního systému nebo jeho uvedení na trh.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 (Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 47–55)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Vysvětlivka k definici „mateřského dopravce“ v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 (Úř. věst. C 53, 6.3.2009, s. 4–6)

Poslední aktualizace 21.04.2016

Top