Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Očkování proti sezónní chřipce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Očkování proti sezónní chřipce

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení 2009/1019/EU o očkování proti sezónní chřipce

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Cílem je podnítit země (EU), aby přijaly opatření na ochranu zdraví v boji proti sezónní chřipce.

KLÍČOVÉ BODY

Výzvy

 • Chřipka je nakažlivé respirační onemocnění virového původu, které se během zimních měsíců vyskytuje ve formě epidemie. Může způsobit závažné komplikace, a dokonce vést k úmrtí.
 • U mírné sezónní chřipky se počet úmrtí odhaduje v průměru na 8 případů ze 100 000 obyvatel. V letech výskytu závažnějšího chřipkového onemocnění se může toto číslo zvýšit na 44.
 • Dojde-li k chřipkové epidemii, může to znamenat přílišné zatížení pro nemocnice a zdravotnické služby. Tím se zvyšují přímé náklady (vznikající využíváním zdravotnických a nezdravotnických prostředků) a nepřímé náklady (způsobené poklesem produktivity a nepřítomností v zaměstnaní).

Účinnost a účelnost očkování

 • Očkováním lze sezónní chřipku zmírnit. Proti chřipce musí být očkovány ohrožené skupiny obyvatel. Kromě toho nelze podceňovat logistické aspekty, například dodávky a podávání očkovacích látek, aby byla zajištěna účinná proočkovanost.
 • S cílem zabránit tomu, aby nové kmeny viru influenzy vyvolaly pandemii, jako se to stalo v letech 1918, 1957 a 1968, je důležité jednat na úrovni EU.

Vnitrostátní plány a strategie

 • Doporučení vybízí země EU, aby přijaly vnitrostátní plán nebo strategii proočkovanosti.
 • Cílem bylo dosáhnout proočkovanosti ve výši 75 % u ohrožených osob, nejlépe do zimního období na přelomu let 2014–2015. Tato skupina byla definována v pokynech vydaných Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
 • Země EU jsou vybízeny, aby Evropské komisi dobrovolně podávaly zprávy o provádění tohoto doporučení a zejména o proočkovanosti dosažené u ohrožených skupin.
 • Měly by probíhat informační kampaně zaměřené na odborníky ve zdravotnictví a lidi z ohrožených skupin a jejich rodiny.
 • Komise je vyzývána, aby na základě údajů získaných od zemí EU podávala Radě pravidelné zprávy o provádění tohoto doporučení.

Hodnocení

 • Zpráva , kterou v roce 2015 vydala ECDC, naznačuje, že země EU možná budou muset přehodnotit svůj přístup, aby získaly úplné a přesné informace o proočkovanosti proti sezónní chřipce u cílových skupin obyvatel.
 • Ty země EU, které proočkovanost u starších věkových skupin nemonitorují, vybízí, aby zavedly systémy k provádění tohoto monitorování s cílem umožnit organizacím v oblasti veřejného zdraví sledovat pokrok a určit, které překážky brání dosažení vnitrostátních cílů a cílů EU.
 • Zpráva uvádí, že více zemí dokázalo poskytnout informace o míře proočkovanosti pro takové skupiny, jako jsou pracovníci ve zdravotnictví a těhotné ženy, a předkládá doporučení, která přispějí k dosažení vyšší míry proočkovanosti a lepšího monitorování.
 • V roce 2015 Komise uspořádala k tomuto tématu slyšení na vysoké úrovni, na němž byl zdůrazněn rostoucí význam prevence nemocí ve výdajích na zdravotní péči.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Rady 2009/1019/EU ze dne 22. prosince 2009 o očkování proti sezónní chřipce (Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 71–72)

Poslední aktualizace 30.01.2017

Top