Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezlepkové potraviny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bezlepkové potraviny

Evropská unie (EU) přijímá společná pravidla týkající se složení a označování potravin určených osobám s nesnášenlivostí lepku (celiakií).

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku

PŘEHLED

Nový právní předpis Unie stanoví dvě prahové hodnoty odpovídající míře nesnášenlivosti lepku * u spotřebitelů, kteří trpí celiakií. Tyto prahové hodnoty odpovídají normám, které byly přijaty na zasedání Komise pro Codex alimentarius v červenci 2008.

Dotčené výrobky

Nařízení (ES) č. 41/2009 se použije na potraviny jiné než počáteční a pokračovací kojenecká výživa.

Potraviny „bez lepku“

Výraz „bez lepku“ lze uvést pouze tehdy, pokud obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, činí nejvýše 20 mg/kg.

Toto zvláštní označení se týká všech potravin.

Potraviny s „velmi nízkým obsahem lepku“

Výraz „s velmi nízkým obsahem lepku“ lze uvést pouze tehdy, pokud obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, činí nejvýše 100 mg/kg.

Toto zvláštní označení se použije na potravinách pro zvláštní výživu osob.

Kontext

Tento nový právní předpis se použije ode dne 1. ledna 2012.

Klíčové pojmy aktu

  • Lepek: bílkovinná frakce z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců a derivátů, na kterou mají některé osoby nesnášenlivost a která je nerozpustná ve vodě a 0,5 M roztoku chloridu sodného.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 41/2009

10. 2. 2009

Úř. věst. L 16 ze dne 21. 1. 2009

See also

Poslední aktualizace: 22.02.2011

Top