Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečný dovoz mléka a mléčných výrobků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečný dovoz mléka a mléčných výrobků

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 – veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Chrání zdraví zvířat v EU zajištěním toho, aby dovážené mléko a mléčné výrobky splňovaly určitá základní veterinární kritéria.

Stanoví hygienické a veterinární podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků do EU, včetně požadavků na tepelné ošetření.

Uvádí seznam zemí, z nichž je dovoz povolen.

KLÍČOVÉ BODY

Dovoz mléčných výrobků ze syrového mléka ze zemí mimo EU je možné z povolených zemí, ale v závislosti na veterinární situaci v dané zemi původu se požadují různé typy tepelného ošetření.

Jednotlivé kategorie povolených zemí jsou uvedeny v příloze I nařízení.

Dovoz syrového mléka a mléčných výrobků bez nutnosti provádět tepelné ošetření je povolen ze zemí uvedených ve sloupci A přílohy.

Dovoz výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz nebo buvolích krav ze zemí uvedených ve sloupci B a C přílohy musí projít pasterizačním ošetřením, krátkodobou vysokoteplotní pasterizací (HTST) nebo ošetřením ultravysokou teplotou (UHT), podle toho, ve kterém sloupci (B nebo C) je země uvedena.

Mléko nebo mléčné výrobky z jiných zvířat než krav, ovcí, koz nebo buvolích krav musí projít pasterizací nebo ošetřením UHT.

Mléko ani mléčné výrobky by neměly pocházet z oblastí, v nichž je riziko slintavky a kulhavky.

Tento požadavek se nevztahuje na země uvedené ve sloupci A přílohy. Nicméně mléko nebo mléčné výrobky musí projít tepelným ošetřením, pokud pocházejí ze země, kde se během předcházejících 12 měsíců vyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky nebo kde se během uvedeného období provádělo očkování proti uvedené nákaze.

Ke všem dovozům by mělo být připojeno veterinární osvědčení podepsané veterinářem. Veterinární podmínky pro dovoz mléka a mléčných výrobků stanoví směrnice 2002/99/ES.

Zásilky syrového mléka a mléčných výrobků procházející přes EU a určené pro zemi mimo EU budou povoleny podle tohoto nařízení, pouze pokud:

pocházejí z povolené země a jsou náležitě tepelně ošetřeny podle kategorie (sloupec A nebo B) země původu,

odpovídají příslušným veterinárním podmínkám v pravidlech osvědčení a mají veterinární osvědčení,

jsou schválené pro tranzit, případně i pro skladování, po veterinární kontrole na stanovišti hraniční kontroly.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 30. července 2010.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise věnované dovozu mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1–24)

Postupné změny a opravy nařízení (EU) č. 605/2010 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11–20). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 25.11.2015

Top