Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné potravinářské přídatné látky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné potravinářské přídatné látky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1333/2008 – potravinářské přídatné látky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Nahrazuje předcházející právní předpisy Evropské unie (EU) tím, že všechny typy potravinářských přídatných látek* slučuje do jednoho právního aktu.
 • Přináší seznam:
  • schválenýchpřídatných látek ,
  • podmínek pro jejich používání a označování.
 • Zjednodušuje též schvalovací postup.

KLÍČOVÉ BODY

 • Při výrobě potravin mohou být prodávány a používány pouze potravinářské přídatné látky, které EU schválila.
 • Aby potravinářská přídatná látka byla schválena, nesmí její použití představovat žádné zdravotní riziko a nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Pro její použití také musí existovat odůvodněná potřeba, které nelze dosáhnout jinými prostředky.
 • Potravinářská přídatná látka musí poskytovat výhody a přínos pro spotřebitele. Patří k nim:
  • zachování výživové jakosti potraviny;
  • pomoc při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin;
  • uspokojení zvláštních výživových požadavků.
 • Zvláštní podmínky platí pro sladidla a barviva.
 • Používané množství potravinářských přídatných látek se stanoví na nejnižší množství nezbytné k dosažení požadovaného účinku. Tato hodnota zohlední přijatelný denní příjem a potřeby zvláštních skupin spotřebitelů (např. osob s alergiemi).
 • Potravinářské přídatné látky se nesmějí používat:
  • v nezpracovaných potravinách;
  • ve výživě pro kojence a malé děti.
 • Potravinářské přídatné látky bez ohledu na to, zda jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, musí splňovat jasné požadavky na označování, jako je uvedení názvu a/nebo čísla označení E (například žluť SY nese označení E 110).
 • Toto nařízení se nevztahuje na následující látky, pokud se nepoužívají jako potravinářské přídatné látky:
  • činidla, tj. látky používané při zpracování surovin;
  • látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu;
  • látky přidávané do potravin jako živiny;
  • látky pro úpravu vody.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 20. ledna 2010.

KONTEXT

Většina hodnocení potravinářských přídatných látek byla provedena v 80. a 90. letech minulého století. Nyní jsou tyto látky přehodnocovány. Tento postup by měl být dokončen do roku 2020.

Poté může Evropská komise navrhnout změny současných podmínek pro používání nebo odstranění některých přídatných látek ze seznamu schválených látek.

Další informace viz:

* KLÍČOVÉ POJMY

Potravinářské přídatné látky: látky, které se používají v potravinách z různých důvodů, například ke slazení či barvení nebo k prodloužení jejich trvanlivosti.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Postupné změny v přílohách nařízení (ES) č. 1333/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 80 ze dne 26.3.2010, s. 19–27)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1–295)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 19.09.2016

Top