Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda s Bangladéšem o partnerství a rozvoji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Dohoda s Bangladéšem o partnerství a rozvoji

Dohoda posiluje vztahy vzájemné spolupráce mezi Evropskou unií (EU) a Bangladéšem. Klade důraz na zásadní význam sociálního rozvoje země, spolu s hospodářským rozvojem a ochranou životního prostředí.

AKT

Rozhodnutí Rady 2001/332/ES ze dne 26. února 2001 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji.

Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji.

PŘEHLED

Spolupráce Evropské unie (EU) s Bangladéšem musí napomáhat udržitelnému rozvoji země a boji proti chudobě. Bangladéš patří mezi nejméně rozvinuté země.

Oblasti spolupráce

Zvláštní pozornost partnerů by měla být věnována boji proti drogám a HIV/AIDS. Činnost je zaměřena na:

 • prevenci, sledování a boj proti AIDS;
 • poskytování informací a vzdělávání;
 • zlepšení dostupnosti zdravotních služeb a péče o nemocné;
 • opětné začleňování osob závislých na drogách.

Obchodní spolupráce se zaměří na rozšíření obchodní činnosti a otevření trhů. Probíhá v souladu s dohodami Světové obchodní organizace (WTO). Partnerství by mělo směrovat k odstranění překážek obchodu a vyřešení problémů tranzitu a reexportu. Je třeba zlepšit celní spolupráci a výměnu informací.

Země by měla dále pokročit v oblasti ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

Hospodářská spolupráce má zejména:

 • usnadnit kontakty mezi hospodářskými subjekty, obchodem, průmyslem a investory;
 • zlepšit prostředí v podnicích a podmínky pro investice, zejména se zaměřením na malé a střední podniky;
 • podpořit převod technologií.

Dohoda vychází ze zásady vzájemného přístupu partnerů k příslušným veřejným zakázkám. Je realizována zásada volného přístupu k zakázkám v oblasti mezinárodní námořní dopravy.

V oblasti životního prostředí by spolupráce měla umožnit zejména:

 • snížit riziko přírodních katastrof a bojovat zejména proti degradaci půdy;
 • rozvinout politiku životního prostředí a vzdělávání pracovníků;
 • podporovat trvale udržitelné energie, které neznečišťují životní prostředí.

Partneři si budou vyměňovat znalosti v oblasti vědy a technologie. Budou spolupracovat v oblasti boje proti výrobě drog a praní špinavých peněz.

Důležitým bodem partnerství je rozšiřování práv a kvalifikace pracovníků. Měly by být zavedeny nástroje Mezinárodní organizace práce (ILO) (v oblasti dětské práce, nucené práce, svobodě sdružování, práv odborů, apod.). Navíc musí být přijata opatření na rozvoj vzdělání a profesní kvalifikace zejména pro nejchudší kategorie obyvatelstva.

Regionální spolupráce

Spolupráce může být rozvíjena s ostatními zeměmi stejného regionu, především v oblastech:

 • technická pomoc a vzdělávání pracovníků;
 • podpora obchodu uvnitř regionu;
 • podpora regionálních organizací spolupráce (jako například Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci (SAARC));
 • studium regionálních otázek, zejména v oblasti dopravy, spojů, životního prostředí a zdraví.

Poslední aktualizace: 14.07.2011

Top