Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie spolupráce s Bangladéšem (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie spolupráce s Bangladéšem (2007-2013)

Evropská unie (EU) podporuje udržitelný rozvoj v Bangladéši. Za tímto účelem přijmou partneři strategii spolupráce, jejíž realizace zohlední prioritní potřeby rozvoje.

AKT

The European Commission - Bangladesh Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Evropská komise - Dokument strategie pro státy na léta 2007-2013 Bangladéš)

PŘEHLED

Poté, co Evropská unie (EU) a Bangladéš přijaly novou dohodu o partnerství v roce 2001, spolupracují v mnoha oblastech. Pomoc EU by měla vést především ke snížení chudoby v zemi a k realizaci rozvojových cílů tisíciletí.

Všechny návrhy spolupráce musí zahrnovat cíle ochrany rovnosti žen a mužů, rozvoje venkova, bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a řádné správy věcí veřejných.

Krátkodobé priority

Tato strategie usiluje o nastolení rovnováhy mezi sociálním a hospodářským rozvojem. Partneři uvádějí následující prioritní oblasti:

  • lidský a sociální rozvoj, a to prostřednictvím programů týkajících se zdraví, výživy, dostupnosti vzdělání, důstojné práce a boje proti chudobě;
  • řádná správa věcí veřejných, zejména správa veřejných financí, soudnictví a efektivita vlády;
  • ochrana lidských práv, především zlepšení dodržování práv žen a dětí, ale i menšin, jako jsou uprchlíci a osoby se zdravotním postižením;
  • rozvoj hospodářství a obchodu, který umožní integraci do světového obchodního systému, zvýší konkurenceschopnost podniků a diverzifikaci hospodářské produkce.

Dlouhodobé priority

V druhé fázi realizace strategie by se aktivita měla soustředit do oblastí:

  • životní prostředí a zvládání katastrof, jejichž důsledky postihují hlavně nejchudší obyvatelstvo;
  • bezpečnost potravin a výživy, aby se udržitelným způsobem snížila podvýživa, zejména ve venkovských oblastech.

Poslední aktualizace: 14.07.2011

Top