Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie spolupráce s Vietnamem (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategie spolupráce s Vietnamem (2007-2013)

Evropská unie poskytuje Vietnamu rozvojovou pomoc týkající se zejména snižování chudoby, řádné správy věcí veřejných, rozvoje zdravotní péče, hospodářských reforem a začlenění země do světového hospodářství.

AKT

The European Commission - Vietnam Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Evropská komise – Dokument strategie pro státy na léta 2007-2013 Vietnam)

PŘEHLED

Spolupráce Evropské unie (EU) a Vietnamu má za úkol především snížit úroveň chudoby v zemi. Tento cíl je v souladu s plánem socioekonomického rozvoje Vietnamu a rozvojovými cíli tisíciletí.

Priority spolupráce

Aby posílila účinnost rozvojové pomoci, uvádí tato strategie omezený počet oblastí spolupráce. Akce v rámci spolupráce jsou financovány především pomocí nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI). Mají napomáhat:

  • socioekonomickému rozvoji, zejména reformě veřejných politik a navýšení finančních prostředků, včetně mobilizace poskytovatelů prostředků;
  • oblasti zdravotnictví, zejména zlepšení dostupnosti péče, rozvoji infrastruktury a rozšíření sociální ochrany obyvatelstva.

EU dále podporuje rozvoj vietnamského obchodu, aby pomohla zemi využít rozvoje mezinárodního obchodu a jejího vstupu do Světové obchodní organizace (WTO). Spolupráce by měla přispět k vypracování obchodních politik, právního rámce vztahujícího se na zaměstnance, podniky, investice i vyvážené výrobky.

Zvýšení obchodní výměny by mělo mít pozitivní dopad na snížení chudoby a udržitelný rozvoj země.

Politický dialog

Partneři vedou strategický dialog, zejména za účelem posílení veřejných orgánů, administrativy, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv.

Priority jsou ještě doplněny řadou tématických cílů. Ty mohou být realizovány díky evropskému nástroji stability. Jedná se o tyto cíle:

  • demokracie a lidská práva;
  • rozvoj občanské společnosti;
  • migrace a azylová politika;
  • lidský a sociální rozvoj;
  • ochrana životního prostředí a udržitelné hospodaření se zdroji;
  • vysokoškolské vzdělávání.

Průřezové otázky

Spolupráce by měla mít pozitivní dopad na rovnost mužů a žen, boj proti HIV/AIDS, ochranu životního prostředí, demokracii, řádnou správu věcí veřejných a dodržování lidských práv.

Kontext

Vietnam a EU zahájily v roce 2007 jednání za účelem prohloubení vzájemných vztahů přijetím dohody o partnerství a přidružení.

Poslední aktualizace: 08.07.2011

Top