Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie spolupráce s Indonésií (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategie spolupráce s Indonésií (2007-2013)

Hlavním cílem partnerství Evropské unie (EU) a Indonésie je boj s chudobou a zlepšení stability země. Partneři určí hlavní priority spolupráce a doplní je o tématické akce.

AKT

The European Commission - Indonesia Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Evropská komise – Dokument strategie pro státy na léta 2007-2013 Indonésie)

PŘEHLED

V Indonésii probíhá proces politické a hospodářské stabilizace, který je podporován Evropskou unií (EU). Uvedená strategie spolupráce podporuje též realizaci rozvojových cílů tisíciletí, která je prioritou pro zemi, kde většina obyvatel žije v chudobě.

Priority spolupráce

Vzdělávání a odborná příprava jsou prioritní oblastí. EU by se měla podílet na zlepšení systému základního vzdělávání, odborného i vysokoškolského vzdělávání. Cílem partnerství je zvýšit úroveň výuky a přizpůsobit vzdělávání potřebám udržitelného rozvoje.

EU podporuje program reforem v oblasti obchodu a investic s cílem urychlit hospodářskou výkonnost země a její začlenění do mezinárodního systému výměny zboží. Je třeba zvládnout dopad těchto reforem na sociální strukturu a životní prostředí. Projeví se v souvislosti s vytvářením oblasti volného obchodu mezi EU a zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

Dále musí být posíleno správné fungování soudnictví a vymáhání práva. Za tímto účelem podpoří spolupráce reformy v oblasti správní, řádné správy věcí veřejných, lidských práv, boje proti korupci a organizovanému zločinu. V reformách by měla být zvláště vyzdvižena úloha občanské společnosti.

Kromě těchto priorit, zrealizují partneři řadu tematických akcí podporujících zejména demokracii a lidská práva, úlohu občanské společnosti, bezpečnost potravin, azylovou politiku a migraci.

Hlavní oblasti spolupráce

Určité oblasti musí být do činností realizovaných partnerstvím zahrnuty příčně. Jedná se o:

  • ochranu životního prostředí, zejména boj proti nezákonné těžbě dřeva;
  • předcházení konfliktům a uspokojování potřeb oblastí, které prošly konfliktem;
  • rovnost žen a mužů a to i v demokratickém životě;
  • správu, transparentnost a řízení veřejných financí;
  • lidská práva a ochranu domorodého obyvatelstva, transparentnost a řízení veřejných financí;
  • boj proti HIV/AIDS;
  • zvládnutí dopadu globalizace na sociální soudržnost a podporu důstojného zaměstnání.

Poslední aktualizace: 12.07.2011

Top