Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie spolupráce s Filipínami (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie spolupráce s Filipínami (2007-2013)

Hlavním cílem partnerství Evropské unie s Filipínami je snížení chudoby a hospodářský rozvoj. Evropská unie by také měla přispět ke zlepšení dostupnosti základních služeb, hospodářských, sociálních a politických reforem i stabilitě země.

AKT

The European Commission - Philippines Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Evropská komise – Dokument strategie pro státy na léta 2007-2013 Filipíny)

PŘEHLED

Hlavním cílem partnerství Evropské unie (EU) a Filipín je snížení chudoby a rovnoměrné rozložení jejího bohatství. Přestože země dosáhla střední úrovně rozvoje, velká část jejích obyvatel žije pod hranicí chudoby. To lze částečně vysvětlit vysokým populačním růstem a nízkým růstem hospodářským.

Oblasti spolupráce

Prioritou strategie musí být:

  • vypracování politiky snižování chudoby a realizace rozvojových cílů tisíciletí;
  • prosazování hospodářských reforem a řádné veřejné správy;
  • organizace základních sociálních služeb, a to zejména na zlepšení přístupu ke zdravotní péči a vzdělání.

Kromě toho by partnerství mělo přispět k rozvoji obchodu a investic a posílit pozitivní dopad růstu obchodu na úroveň rozvoje země.

Průřezové otázky

Obecně platí, že spolupráce by měla umožnit zlepšení správy věcí veřejných a lidských práv, rovnosti mezi muži a ženami, práv dětí a menšin a také zlepšení ochrany životního prostředí, předcházení konfliktům a stability v zemi.

Regionální tématické programy

Filipíny se účastní politických dialogů vedených regionálními programy spolupráce, jako je např. Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC) (EN) a setkání Asie-Evropa (ASEM) (DE) (EN) (FR).

Tyto instituce poskytují rámec pro spolupráci a dialog v oblasti demokracie a lidských práv, migrace, životního prostředí, sociální politiky a akademických výměn.

Poslední aktualizace: 12.07.2011

Top