Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obnovené partnerství s Latinskou Amerikou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Obnovené partnerství s Latinskou Amerikou

Komise předkládá novou strategii pro Latinskou Ameriku. I když se politický dialog a vzájemná spolupráce během posledního desetiletí upevňovaly, mnoho výzev zůstává neuskutečněno. Proto musí stávající komunikace sloužit jako základ pro vymezení nového partnerství.

AKT

Oznámení Komise Evropskému parlamentu a Radě z 30. září 2009, „Evropská unie a Latinská Amerika: partnerství dvou světových mocností“ (KOM(2009) 495 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise předkládá novou strategii pro prohloubení vzájemné spolupráce mezi Evropskou unií a zeměmi Latinské Ameriky. Dosavadní priority obnovené partnerství musely být pozměněny s ohledem na problematiky světové i regionální, kterým kontinent musí čelit.

Toto se týká zejména důsledků mezinárodní ekonomické krize, výkyvu cen základních potravin, klimatických změn, ale rovněž boje proti kriminalitě. Tento nový závazek si rovněž dává za cíl posílit vazby partnerů v rámci mezinárodních organizací.

Proto Komise navrhuje řadu doporučení, která musí být vzata v potaz v průběhu summitu Evropské unie a Latinské Ameriky a Karibiku 2010 (ALC).

Dvouregionální dialog

Dialog se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku musí být více prohlouben jak na úrovni strategické, tak i na úrovni politické a sektorové. Za tímto účelem Komise navrhuje:

 • přijmout priority politické akce během summitů Latinské Ameriky a Karibiku v souladu s těmi, o nichž bylo rozhodnuto v průběhu ministerských schůzí;
 • zintenzivnit politický dialog o problematice celosvětového rozsahu, například otázky ekonomické, bezpečnostní, lidskoprávní, otázky týkající se životního prostředí, klimatických změn, energie, výzkumu a inovace;
 • rozvinout kooperaci a dialog ohledně boje proti drogám a správy migrace;
 • otevřít dialog ohledně všech relativních oblastí týkajících se vědy a inovace.

Regionální integrace a propojenost

Strategie podporuje integraci regionů zemí Latinské Ameriky, jakož i koeficient udržitelného rozvoje a růstu, a to přes:

 • postupy integrace na subregionální úrovni, jako například v zemích střední Ameriky a andských komunit;
 • instituční iniciativy na kontinentální úrovni, například Unie jihoamerických národů (UNASUR) (ES).

Dále vytvoření usnadnění investování do Latinské Ameriky (LAIF) (EN) (ES) (FR) musí umožnit vývoj vzájemné spolupráce a infrastruktury. Jejich financování musí také podporovat vývoj podniků, sociálního sektoru a ekologického sektoru.

Dialog a spolupráce na oboustranné úrovni

Plánovaná strategie rovnoměrného prohloubení vztahů Evropské unie s každou zemí Latinské Ameriky, zejména v oblastech společného zájmu. Komise tedy navrhuje:

 • využít potenciál v souladu s již navázanou spoluprací;
 • uzavřít obchodní dohody o svobodné směně, zejména v rámci komerčních vyjednávání s Chile a Mexikem;
 • podporovat regionální přeskupování mezi zeměmi Latinské Ameriky.

Programy spolupráce

Akty spolupráce se odehrávají částečně v rámci evropské politiky rozvoje. Boj proti chudobě a udržitelný rozvoj zůstávají hlavními prioritami. Strategie stejně tak podporuje diverzifikaci rozsahu spolupráce.

Z tohoto hlediska Komise doporučuje:

 • kroky směřovat ve prospěch dlouhodobého vývoje slabých emisí uhlíku, k zaměstnání, rovnoměrného rozdělení příjmů a ztlumení dopadů krize;
 • vyhodnotit potenciál prostředků spolupráce, což se týká prostředků financování rozvojové spolupráci (ICD) nebo finanční nástroje spolupráce s průmyslovými zeměmi a oblastmi s vysokým obratem (IPI);
 • povzbuzovat spolupráci v oblasti sociální soudržnosti, zejména skrze eurosociální program (Programa EUROsociAL) (EN) (ES) (FR) a v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Madridská deklarace (EN) (ES) (FR), šestý summit EU-ALC, Madrid, Španělsko, 18. května 2010.

Poslední aktualizace: 03.02.2011

Top