Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské oddělení zahraničního působení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropské oddělení zahraničního působení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2010/427/EU – ustanovení organizace a fungování evropského oddělení zahraničního působení

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

EOZP je podřízeno vyšší autoritě reprezentující Unii ohledně zahraničních záležitostí a politiky bezpečnosti. Asistuje ve výkonu jejích funkcí, týkajících se:

EOZP stejně tak asistuje generálnímu sekretariátu Rady, Komisi diplomatickým pobočkám zemí EU, aby zajistila konzistentnost externí evropské činnosti.

Nakonec EOZP podporuje Komisi během vypracování a aplikování finančních programů a nástrojů externí činnosti EU.

Centrální administrativa

Sídlo EOZP se nachází v Bruselu. Je spravováno generálním výkonným tajemníkem, který svou funkci vykonává pod vyšší autoritou Unie pro zahraniční věci a politiku bezpečnosti.

Centrální administrativa EOZP je organizována dle obecných předpisů věnovaných:

  • oblastem tématických a zeměpisných činností, zahrnujících všechny země a všechny regiony světa;
  • administrativní správa, bezpečnost komunikačních a informačních systémů, správa rozpočtu a lidských zdrojů;
  • řešení krizových situací a plánování, štáb EU a centrum situace EU (původně Sitcen) pro řízení PESC.

Síť delegací

EOZP je rovnoměrně složeno z delegací, z nečlenských zemí EU a z různých mezinárodních organizací. Každá z nich je řízena vedoucím delegace, který je dále podřízený autoritě vyšší reprezentativy a EOZP. Vedoucí delegace reprezentuje EU v dané zemi.

Delegace spolupracují a vyměňují si informace s diplomatickými orgány zemí EU.

Generální výkonný tajemník EOZP je pověřen finanční a administrativní evaluací každé delegace.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 26. července 2010.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2010/427/EU z 26. července 2010, ustanovující organizaci a fungování evropského oddělení zahraničního působení (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30–40)

Poslední aktualizace 28.06.2016

Top