Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce a dialog mezi EU, Afrikou a Čínou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Spolupráce a dialog mezi EU, Afrikou a Čínou

Třístranné partnerství mezi Evropskou unií (EU), Afrikou a Čínou by mělo přispět k řešení globálních výzev spojených s rozvojem a pomoci lépe přizpůsobit strategie spolupráce potřebám Afriky.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 17. října 2008 nazvané „EU, Afrika a Čína: Na cestě k třístrannému dialogu a spolupráci (KOM(2008) 654 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise navrhuje nový třístranný přístup, aby posílila spolupráci a dialog mezi Evropskou unií (EU), Afrikou a Čínou. Komise uznává společný zájem doplnit existující dvoustranná partnerství pro posílení stabilního a udržitelného rozvoje Afriky.

EU, Afrika a Čína by měly tuto spolupráci založit na společných cílech stanovených progresivním způsobem v souladu s národními a regionálními rozvojovými strategiemi.

Tento nový přístup může pomoci společně pracovat na otázkách rozvoje a zvýšit účinnost rozvojové pomoci. Součástí tohoto cíle by mělo být sdílení zkušeností a osvědčených postupů, zejména co se týče finančních nástrojů, oficiální rozvojové pomoci (ODA) a přímých zahraničních investic.

V první fázi by se partnerství mělo soustředit na čtyři prioritní cíle:

  • posílení bezpečnosti a opatření k udržení míru;
  • rozvoj cenově dosažitelných a udržitelných infrastruktur pro posílení schopnosti vzájemného propojení a regionální integrace. K tomuto cíli by mělo přispět partnerství mezi EU a Afrikou v oblasti infrastruktury;
  • ochrana životního prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji směřující k hospodářskému a obchodnímu růstu. Komise navrhuje spolupráci s Africkou unií a africkými zeměmi s cílem podpořit trvale udržitelné hospodaření, přenos technologií a investic;
  • zvýšení zemědělské výroby, kvality výroby a zabezpečení potravin, zejména s ohledem na cíle podrobného programu rozvoje afrického zemědělství.

Třístranné partnerství představuje pokračování dvoustranných politických dialogů mezi Africkou unií, EU a Čínou, stejně jako dialogu mezi EU a Čínou. Toto partnerství bude založeno na pravidelných strategických dialozích a na zvláštních konzultacích.

Komise navrhuje zřídit síť na výměnu zkušeností a informací mezi příslušnými vnitrostátními a regionálními orgány. Pořádání koordinačních schůzek rozvojových partnerů by mělo přispět ke stanovení priorit spolupráce, včetně iniciativ mezinárodních organizací, dárců a občanské společnosti.

Kontext

Během summitu, který se konal v Lisabonu v roce 2007, přijaly hlavy států a vlád EU a afrických zemí nové společné strategické partnerství. Tato strategie představuje globální rámec pro prohloubení vztahů EU - Afrika a akční plán na období 2008–2010. EU je největším poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci (ODA) a největším obchodním partnerem Afriky. Partnerství se také snaží vytvářet synergie s ostatními partnery a mezinárodními dárci.

Spolupráce mezi Čínou a Afrikou je zaměřena především na obchod, investice, návrhy infrastruktury, pomoc v sociální oblasti a oblasti vzdělávání. Toto partnerství bylo posíleno přijetím nové strategie v roce 2006 na fóru pro čínsko-africkou spolupráci (FOCAC).

Stávající mechanismy jejich spolupráce se podílejí na plnění rozvojových cílů tisíciletí (MDG) a na začlenění Afriky do světového hospodářství.

See also

Další informace jsou dostupné na následujících internetových stránkách:

  • Africká unie (AU (FR))
  • Fórum pro čínsko-africkou spolupráci (FOCAC (EN) (FR))
  • Společné prohlášení z 10. summitu Čína-EU konaného v Pekingu dne 28. listopadu 2007 (EN)

Poslední aktualizace: 20.02.2009

Top