Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Barcelonský proces: Unie pro Středomoří

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Barcelonský proces: Unie pro Středomoří

Unie pro Středomoří musí prohloubit vztahy mezi Evropou a třetími zeměmi oblasti Středomoří v rámci posíleného evropsko-středomořského partnerství, které přináší viditelné a konkrétní výsledky pro občany regionu.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 20. května 2008 o „Barcelonském procesu: Unie pro Středomoří“ (KOM(2008) 319 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem tohoto sdělení je zvýšit účinnost evropsko-středomořského partnerství. Nová Unie pro Středomoří zahrnuje vytvoření:

 • politické spolupráce;
 • zásady spoluodpovědnosti v mnohostranných vztazích;
 • viditelnějších a konkrétnějších regionálních a nadregionálních projektů pro občany regionu.

Počet zapojených aktérů se rozšířil na 43 států. Zahrnuje všechny členské státy Evropské unie (EU), Evropskou komisi, partnerské a pozorovatelské země evropsko-středomořského partnerství (Mauretánie, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská samospráva, Izrael, Libanon, Sýrie, Turecko a Albánie) spolu s dalšími pobřežními středomořskými státy (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Monako).

Unie pro Středomoří se začleňuje do rámce politik a programů Společenství evropsko-středomořského partnerství.

Institucionální uspořádání

Partnerství je prohloubeno v zájmu zachování rovnováhy a spolurozhodování. Za tímto účelem sdělení navrhuje:

 • uspořádání vrcholných schůzek hlav států a vlád jednou za dva roky;
 • spolupředsednictví zastávané jedním zástupcem Evropské unie a jedním členským středomořským státem;
 • stálý společný výbor pro institucionální správu složený ze zástupců členský států EU, středomořských partnerů a Evropské komise;
 • paritní sekretariát složený z vyslaných úředníků pověřených identifikací, přezkumem a sledováním projektů.

Úloha Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění (EMPA) je znovu potvrzena jak v rámci parlamentního dialogu, tak pro poradní orgán pro realizaci partnerství.

Rozsah projektu

Barcelonský proces: Unie pro Středomoří je rámec provádění regionální a nadnárodní spolupráce v oblasti rozvoje regionální soudržnosti, hospodářské integrace a propojení infrastruktury.

Strategie a evropsko-středomořský regionální orientační program na období 2007–2013 zůstávají nadále použitelné. Mezi dodatečné zdroje pro financování projektů musí v první řadě patřit:

 • účast soukromého sektoru;
 • dvoustranná spolupráce členských států EU;
 • přínos ze strany středomořských partnerů;
 • mezinárodní finanční instituce, regionální banky a jiné dvoustranné finanční prostředky;
 • nástroj pro evropsko-středomořské investice a partnerství (FEMIP) určený k posílení soukromého sektoru;
 • investiční facilita politiky sousedství a nástroj přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství;
 • další nástroje, které budou uplatněny v zemích spadajících pod zmíněnou iniciativu.

Kontext

Barcelonský proces je jediným fórem pro konstruktivní dialog podporující pokračování politické reformy, socioekonomické reformy a modernizace středomořského regionu.

Volný obchod s EU vede k vytvoření zóny volného obchodu, která příznivě působí zejména na vývoz a investice. Nicméně pro dosažení účinné regionální integrace bude třeba provést hlubší a rychlejší reformy.

U příležitosti první vrcholné schůzky Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří, která se konala v Paříži dne 13. července 2008, přijaly hlavy států a předsedové vlád společné prohlášení (FR) v souladu s hlavními návrhy tohoto sdělení.

Poslední aktualizace: 01.01.2008

Top