Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Proces stabilizace a přidružení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Proces stabilizace a přidružení

Evropská unie chce spustit proces stabilizace a přidružení s Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, Albánií, jakož i s Černou Horou a Srbskem, včetně Kosova (podle usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1244), které v roce 1999 tvořily Svazovou republiku Jugoslávii. V tomto kontextu bude Evropská unie s těmito státy rozvíjet nové smluvní vztahy: dohody o stabilizaci a přidružení.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 26 May 1999 on the stabilisation and association process for countries of South-Eastern Europe [COM (1999) 235 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 26. května 1999 o procesu stabilizace a přidružení ve prospěch států jihovýchodní Evropy (KOM(1999) 235 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Sdělení přispívá k přípravě společné strategie Evropské unie vzhledem k jihovýchodní Evropě. Vytvoří rámec vztahů mezi Evropskou unií a tímto regionem.

Současný regionální přístup

Regionální přístup vytvořil již v roce 1996 rámec vztahů s pěti státy této oblasti: Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Albánií, jakož i Svazovou republikou Jugoslávií, ze které se stala Černá Hora a Srbsko, včetně Kosova (podle usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1244). Cíle regionálního přístupu, vytyčené v roce 1996, byly podporovat provádění Daytonské/Pařížské a Erdutské mírové dohody a vytvářet zónu politické stability a hospodářské prosperity, a to prostřednictvím:

 • nastolení a udržení demokracie a právního státu;
 • respektování menšin a lidských práv;
 • obnovy hospodářské aktivity.

Proces stabilizace a přidružení

Sdělení spouští nový posílený přístup ke státům jihovýchodní Evropy. Součástí tohoto přístupu je zavedení procesu stabilizace a přidružení, což předpokládá:

 • vytvoření dohod o stabilizaci a přidružení, s cílem přidružení k Evropské unii, jakmile budou dodržovány;
 • rozvoj hospodářských a obchodních vztahů s regionem a uvnitř tohoto regionu;
 • rozvoj současné hospodářské a finanční pomoci;
 • pomoc při demokratizaci, rozvoji občanské společnosti, výchově a institucionálním rozvoji;
 • spolupráci v oblasti soudnictví a vnitřních věcí;
 • rozvoj politického dialogu.

Sdělení rovněž zahrnuje analýzy splnění požadavků podmíněnosti procesu stabilizace a přidružení v jednotlivých státech. Na základě těchto analýz Komise oznámila, že jednání o dohodách o stabilizaci a přidružení s Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem budou zahájeny, jakmile tyto státy splní požadované podmínky. Pokud jde o Svazovou republiku Jugoslávii – ze které se stala Černá Hora a Srbsko, včetně Kosova (podle usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1244), Komise uvádí, že se zahájením takových jednání nepočítá z důvodu přetrvávajícího konfliktu v Kosovu. Naproti tomu oznámila, že přednese návrh na zahájení takových jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Komise uvedla, že je připravena včas připravit zprávu o možnostech zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Albánií.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

BILATERÁLNÍ VZTAHY

 • Albánie

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé - Protokoly – Prohlášení (Úř. věst. L 107 ze dne 28.4.2009).

 • Bosna a Hercegovina

Návrh rozhodnutí Rady a Komise ze dne 8. dubna 2008 o uzavření dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (KOM(2008) 182 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (Úř. věst. L 169 ze dne 30.6.2008)

 • Chorvatsko

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 26 ze dne 28.1.2005)

 • Makedonie

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (Úř. věst. L 84 ze dne 20.3.2004)

 • Černá Hora

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (Úř. věst. L 108 ze dne 29.4.2010)

HODNOCENÍ

Zpráva Komise ze dne 30. března 2004 s názvem „Proces stabilizace a přidružení ve prospěch států jihovýchodní Evropy. Třetí výroční zpráva“ (KOM(2004) 202 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva Komise ze dne 26. března 2003 s názvem „Proces stabilizace a přidružení ve prospěch států jihovýchodní Evropy. Druhá výroční zpráva“ (KOM(2003) 139 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva Komise ze dne 3. dubna 2002 s názvem „Proces stabilizace a přidružení ve prospěch států jihovýchodní Evropy. První výroční zpráva“ (KOM(2002) 163 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 07.06.2010

Top