Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meziregionální program: Strategický dokument 2007–2013 a orientační program 2007–2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Meziregionální program: Strategický dokument 2007–2013 a orientační program 2007–2010

Meziregionální program tvoří část evropského nástroje sousedství a partnerství (ENSP) a jeho cílem je posílení Evropské politiky sousedství (EPS) a také dialogu a spolupráce na regionální úrovni. Je zaměřen na země, na něž se vztahuje EPS, a na Rusko a týká se vztahů s Evropskou unií. Rozšiřuje oblast nástrojů Společenství s osvědčenou účinností na země, jichž se týkají prioritní akční oblasti stanovené ve strategickém dokumentu na období 2007–2013 a v orientačním programu na období 2007–2010.

AKT

Evropský nástroj sousedství a partnerství – Meziregionální program – strategický dokument 2007–2013, orientační program 2007–2010 (DE) (EN) (FR)

PŘEHLED

Meziregionální program podporuje plnění cílů Evropské politiky sousedství (EPS) (DE) (EN) (FR) a strategického partnerství s Ruskem. Zaměřuje se na dialog a spolupráci mezi zeměmi, které využívají evropský nástroj sousedství a partnerství (ENSP), a také mezi těmito zeměmi a Evropskou unií (EU).

Být součástí ENSP a meziregionálního programu s sebou nese finanční podporu pro činnosti, jejichž meziregionální provádění má přidanou hodnotu, pokud jde o viditelnost, soudržnost, účinnost a flexibilitu. Podporuje také důležitější úlohu vlád, univerzit, měst a regionů pro zajištění účinného provádění a zvýšení dopadu prováděných iniciativ a akcí.

Programy

Strategický dokument na období 2007–2013 a orientační program na období 2007–2010 určují prioritní akční oblasti meziregionálního programu. V období 2007–2010 je pět prioritních oblastí.

Prosazování reforem s pomocí rad a zkušeností EU má za cíl podporovat reformní proces v zemích, které využívají ENSP. Na základě zkušeností získaných při přechodovém procesu deseti nových členských států je tato priorita založena zejména na následujícím:

  • program výměny technické pomoci a informací (TAIEX), který poskytuje cílené rady a know-how, zejména vzhledem ke konvergenci právních předpisů tvořících acquis Společenství.
  • podpora zkvalitnění veřejných institucí a řídicích systémů (SIGMA) (EN) zahájená Evropskou komisí a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (EN) (FR) v Evropě. Jeho cílem je usnadnit hospodářskou integraci a politickou spolupráci s EU.

Podpora vysokoškolského vzdělávání a mobility studentů je jednou z oblastí, která je nezbytná pro rozvoj partnerských zemí, vzájemné pochopení mezi národy a osobní kontakty. Program Tempus stanoví rámec pro reformu vysokoškolského vzdělávání a podporu spolupráce mezi podniky. Bude vytvořen systém stipendií, který podpoří mobilitu studentů a učitelů. Tento systém bude založen na zkušenostech získaných z programu Erasmus (DE) (EN) (FR) a části pro vnější spolupráci Erasmus Mundus (EN). Vzhledem k řízení programu dostanou partnerské země důležitější úlohu.

Podpora spolupráce mezi místními aktéry v partnerských zemích a EU je základním cílem EPS na základě výměny zkušeností a know-how. Nicméně vzhledem k nedostatku struktur bude nejprve vytvořen program spolupráce všech místních a regionálních orgánů pro posílení demokratické vlády a udržitelného regionálního a místního rozvoje.

Podpora provádění EPS a strategického partnerství s Ruskem se týká zejména jejich tematických polických oblastí, jako je energetika, životní prostředí a infrastruktury. Tento program podporuje informační činnosti a dialog, zejména na meziregionální úrovni, aby došlo k posílení vzájemného porozumění mezi těmi, kdo tvoří stanoviska, a občany v partnerských zemích.

Cílem podpory investičních projektů v partnerských zemích EPS je mobilizovat další investice s cílem podporovat oblasti prosperity a dobrých sousedských vztahů mezi EU a jejími sousedy. Tyto další prostředky umožní zlepšovat infrastrukturu spojující EU se sousedními zeměmi v oblasti dopravy a energetiky, reagovat na společné výzvy v oblasti životního prostředí a podporovat socioekonomický rozvoj v partnerských zemích.

Organizace

Financování meziregionálního programu na období 2007–2010 dosahuje výše 523,9 milionů, z čehož 40 milionů bylo přiděleno na první prioritní akční oblast, 218,6 milionů na druhou, 14,3 milionů na třetí a 250 milionů na pátou. Obálka pro čtvrtý cíl závisí na pokroku EPS a partnerství s Ruskem.

Orientační program na období 2007–2010 ukazuje, jaké výsledky lze očekávat u každé priority, například:

  • zlepšení právního a regulačního rámce a jejich provádění;
  • reforma a modernizace vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích a lepší vzájemné porozumění;
  • transparentní proces výběru a větší viditelnost pro systémy mobility a stipendií;
  • posilování řízení ze strany místních a regionálních orgánů v partnerských zemích a posilování vztahů mezi nimi;
  • účinná akce a informační činnosti a dialog na meziregionální úrovni s cílem zvýšit povědomí o akci EPS.

Pro měření dopadu programů partneři již při vytváření programů definují ukazatele (počet partnerství, viditelnost, pokrok projevený ve zprávách, celostátní a tematické šíření akcí, relevance činností atd.).

Poslední aktualizace: 13.03.2008

Top