Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerství s Organizací spojených národů: rozvojová pomoc a humanitární pomoc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerství s Organizací spojených národů: rozvojová pomoc a humanitární pomoc

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM)2001 231 v konečném znění) – Budování účinného partnerství s Organizací spojených národů v oblasti rozvoje a humanitárních záležitostí

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

 • Partnerství mezi EU a OSN se opírá o sdílený cíl, jímž je oslovení nejzranitelnějšího obyvatelstva v krizích po celém světě a zmírnění jejich utrpení.
 • Ačkoli projekty humanitární podpory a rozvojové spolupráce realizované OSN jsou přímo koordinovány s příslušnými útvary Evropské komise (Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci a Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj – EuropeAid), EuropeAid odpovídá za celkovou koordinaci vztahů mezi OSN a Evropskou komisí.
 • Finanční a správní rámcová dohoda (FAFA), která byla naposledy revidována v roce 2014, stanoví právní pravidla použitelná na dohody mezi EU a agenturami OSN. EU a OSN mohou svůj přístup ke spolupráci upravovat tím, že:
  • vypracovávají víceleté programové nástroje evropské vnější politiky pro jednotlivé země,
  • vytvoří nové finanční nařízení EU, aby umožnily větší flexibilitu při účasti na činnostech OSN,
  • zreformují FAFA mezi EU a OSN v souvislosti s finančním řízením, kontrolou a auditem programů a projektů OSN,
  • zvýší zastoupení a obranu priorit politik EU v rámci OSN prostřednictvím multilaterální správy.
 • Toto sdělení stanoví dvě základní zásady pro posilování spolupráce mezi EU a OSN:
  • rozdělení práce mezi EU, agentury OSN a jejich partnery v závislosti na jejich kompetencích a
  • zacílení rozvojových činností na snižování chudoby.
 • Sdělení též navrhuje, aby EU podporovala partnerské organizace OSN, které jsou v souladu s prioritami politik EU, a současně aby koordinovala víceleté financování od různých dárců a bojovala proti podvodům.

KONTEXT

EU (když jsou v úvahu brány i příspěvky zemí EU) přispívá největším dílem k financování rozpočtu OSN. EU a OSN společně realizují společné akce na celosvětové úrovni. Jejich spolupráce se rozšiřuje do většiny oblastí zahrnutých do vnější politiky EU a všech oblastí, které jsou součástí Charty OSN (mír, bezpečnost, lidská práva, hospodářské a sociální záležitosti, rozvoj, humanitární pomoc a obchodní politika).

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Budování účinného partnerství s Organizací spojených národů v oblasti rozvoje a humanitárních záležitostí (KOM(2001) 231 v konečném znění, 2.5.2001)

Poslední aktualizace 06.12.2016

Top