Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Africký mírový projekt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Africký mírový projekt

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí č. 3/2003 Rady ministrů AKT-ES o použití prostředků z ERF na vytvoření afrického mírového projektu

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Stanoví režim financování pro africký mírový projekt, který představuje hlavní zdroj financování EU pro úsilí Africké unie (AU) a afrických regionálních hospodářských komunit v oblasti míru a bezpečnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Právní základ afrického mírového projektu tkví v dohodě z Cotonou, a je financován prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (ERF).

Africký mírový projekt je založen na zásadě odpovědnosti Afriky. Přímými příjemci podpory z afrického mírového projektu jsou Africká unie a africké regionální hospodářské komunity a regionální mechanismy.

Od roku 2004 africký mírový projekt v rámci financování z EU obdržel více než 2,2 miliardy EUR.

 • Podpora míru
  • Podpora udržování a budování míru je pro africký mírový projekt klíčová mise.
  • Africký mírový projekt úspěšně podpořil mírové operace ve Středoafrické republice, Súdánu, Jižním Súdánu, Mali, Somálsku, povodí Čadského jezera a na Komorách.
 • Budování kapacit
  • Od roku 2007 se budování kapacit stalo hlavní složkou afrického mírového projektu. Cílem je posílit kapacity a účinnost AU a regionálních hospodářských komunit/regionálních mechanismů při plánování a provádění mírových podpůrných operací.
  • Dlouhodobým cílem je umožnit africkým institucím zajišťovat mír a bezpečnost vlastními silami.
 • Včasná reakce
  • Mechanismus včasné reakce umožňuje řešit naléhavé potřeby poskytnutím financí na první fáze opatření za účelem prevence, řízení a řešení krizí.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 11. prosince 2003.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí č. 3/2003 Rady ministrů AKT-ES ze dne 11. prosince 2003 o použití prostředků ze souboru na podporu dlouhodobého rozvoje devátého ERF na vytvoření afrického mírového projektu (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 108–111)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES (Úř. věst. L 152, 13.6.2007, s. 1–13)

Postupné změny nařízení (ES) č. 617/2007 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

2007/461/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2007 ze dne 25. května 2007 o povolení dodatečných dvoustranných příspěvků spravovaných Komisí a určených na podporu cílů afrického mírového projektu (Úř. věst. L 175, 5.7.2007, s. 35)

Nařízení Rady (EU) 2015/322 ze dne 2. března 2015 o provádění 11. Evropského rozvojového fondu (Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 1–16)

Poslední aktualizace 07.12.2016

Top