Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerství EU-Afrika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Partnerství EU-Afrika

Úvod

Vztahy mezi Evropskou unií (EU) a Afrikou se tradičně vyvíjely ve dvou regionálních skupinách: africké země, které jsou součástí zemí AKT a africké země soustředěné okolo Středozemního moře. Avšak začátkem nového tisíciletí zahájila EU posílením existujících opatření nový dialog s Afrikou za účelem vytvoření strategického partnerství s celým kontinentem. První summit EU a Afriky se konal v Káhiře v dubnu 2000.

Akční plán

Během tohoto summitu byl přijat akční plán, který se zaměřil na šest hlavních oblastí:

 • ekonomické otázky (zejména spolupráce a regionální hospodářská integrace v Africe);
 • integrace Afriky do světového hospodářství;
 • jedním z cílů partnerství je prohloubení propojení obchodu s rozvojem na mezinárodní úrovni, aby bylo zajištěno, že hospodářská liberalizace přispěje k boji proti chudobě;
 • dodržování a ochrana lidských práv, zásady demokracie a demokratické orgány, právní stát a řádná správa věcí veřejných;
 • budování míru, předcházení, řízení a urovnání konfliktů v Africe;
 • aktivita v oblasti rozvoje jako boj proti chudobě (například v oblasti vzdělávání, zdraví a bezpečnosti potravin).

Tyto oblasti jsou však příliš široké, a tak bylo nejprve vybráno osm specifických oblastí činnosti:

 • předcházení a řešení konfliktů (včetně problému nášlapných min);
 • spolupráce a regionální integrace, integrace Afriky do světového hospodářství a obchodu;
 • životní prostředí, včetně boje proti suchu a desertifikaci;
 • HIV/AIDS a přenosné choroby;
 • bezpečnost potravin;
 • lidská práva a demokracie;
 • restituce kulturních statků ukradených nebo nezákonně vyvezených;
 • africký zahraniční dluh (iniciativa ve prospěch silně zadlužených chudých zemí, týká se zejména afrických zemí).

Obě strany se pravidelně scházejí na různých úrovních, aby zkontrolovaly akční plán. Tři základní mechanismy: summity šéfů států a vlád, schůzky ministrů, které se konají mezi summity, a schůzky skupin z obou regionů.

První ministerská schůzka

První ministerská schůzka zástupců Afriky a EU se konala 11. října 2001 v Bruselu. Od summitu v Káhiře byly zaznamenány úspěchy zejména v oblasti regionální integrace, HIV/AIDS, potravinové bezpečnosti, lidských práv, demokracie a řádné správy věcí veřejných.

Nová témata k jednání

Od přijetí akčního plánu se jednalo o dalších důležitých tématech: vytvoření Africké unie (AU), Nové partnerství pro Afriku, situace v oblasti Velkých jezer a boj proti terorismu.

Africká unie a Nové partnerství pro Afriku jsou dvě důležité iniciativy založené africkými státy v roce 2001, které jsou plně podporovány EU. Africká unie byla vytvořena africkými státy v březnu 2001 a nahradila Organizaci africké jednoty. Tato politická organizace udává rámec a prohlubuje politickou a hospodářskou spolupráci a regionální integraci afrických států a k tomuto účelu vytvoří důležité orgány. Nové partnerství pro Afriku bylo založeno africkými státy a představuje závazek šéfů afrických států pracovat na vymýcení chudoby a podpořit růst a udržitelný rozvoj při aktivní účasti v celosvětovém politickém a hospodářském životě.

Konflikty v oblasti Velkých jezer vyvolaly značné znepokojení u obou stran. EU napomáhá předcházení a řešení konfliktů v této oblasti různými způsoby, jako je například poskytování pomoci v rámci spolupráce zejména na rozvoji (Evropský rozvojový fond) a prostřednictvím podpor pocházejících ze zdrojů společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). EU například podporuje dialog v Kongu a účastní se iniciativ, které se snaží integrovat dětské vojáky do společnosti.

Po atentátu z 11. září 2001 ve Spojených státech bylo po skončení ministerské schůzky zveřejněno prohlášení o boji proti terorismu, ve kterém africké státy a EU vyjádřily snahu spolupracovat na vymýcení tohoto nešvaru.

Vývoj dialogu

Dialog EU-Afrika se stal v červenci 2003 předmětem sdělení Komise. Komise uvádí různé způsoby obnovení dialogu a zejména navrhuje vytvořit pevnější institucionální svazky pro vyřešení politických a rozvojových problémů, se kterými se africký kontinent potýká.

Představitelé afrických států a předsedové vlád se sešli v Mozambiku v Maputu ve dnech 4.–12. července 2003 na první schůzce AU od jejího vytvoření v Durbanu v červenci 2002. Evropská komise zde byla zastoupena, aby vyjádřila podporu EU Africké unii a prodiskutovala situaci okolo dialogu EU-Afrika. Velký pokrok byl učiněn v oblasti lidských práv a demokracie díky vytvoření společných hodnot v této oblasti a zavedení sankcí při jejich nedodržování.

Po této schůzce Rada EU schválila v prosinci 2003 rozhodnutí o financování Afrického mírového projektu Evropským rozvojovým fondem. Byla to odpověď na žádost přednesenou na summitu AU. Tato iniciativa určená na podporu afrických institucí a opatření přijatých na udržení míru bude vyžadovat hlavně spolupráci AU, afrických regionálních organizací, EU a Spojených národů.

V posledních letech posílil dialog mezi EU a AU a přinesl značné výsledky. V roce 2005 se EU zavázala zvýšit do roku 2010 oficiální rozvojovou pomoc o 20 miliard EUR ročně, z čehož polovina je určena pro Afriku. Dále byla v říjnu 2005 přijata nová strategie pro Afriku na podporu zvýšení úsilí tohoto kontinentu pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí (RCT) Spojených národů.

Strategie navrhuje strategické partnerství pro bezpečnost a rozvoj mezi EU a Afrikou. Pro zajištění trvale udržitelného rozvoje se strategie zaměřuje na klíčové prvky, jako jsou mír a bezpečnost, dobrá a účinná správa věcí veřejných, obchod, vzájemné propojení, sociální soudržnost a udržitelnost životního prostředí. Byly vytvořeny nové iniciativy, zejména v oblasti správy, a v oblasti infrastruktury bylo v červenci 2006 založeno euro-africké partnerství.

V rámci iniciativy v oblasti správy bude EU zdůrazňovat zejména reformy zahájené v prodloužení Afrického mechanismu vzájemného přezkumu (APRM), jednotného nástroje hodnocení a vzájemného učení se Afričanů řádně demokraticky vládnout Afričanům. V souvislosti s partnerstvím pro infrastrukturu podpoří EU programy, které usnadní vzájemné propojení kontinentu a napomohou tak výměně, integraci, stabilitě a regionálnímu rozvoji.

Poslední aktualizace: 18.07.2007

Top