Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obecné zásady EU v otázce mučení a jiného krutého zacházení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obecné zásady EU v otázce mučení a jiného krutého zacházení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Obecné zásady politiky Evropské unie vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO ZÁSAD?

Vytvářejí operační nástroj, který EU používá v kontaktech s třetími zeměmi s cílem bojovat proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu trestání (např. bití ve vazbě).

KLÍČOVÉ BODY

EU bojuje proti mučení a špatnému zacházení pomocí mezinárodních nástrojů (např. Všeobecné deklarace lidských práv, Ženevských úmluv, statutu Mezinárodního trestního soudu apod.) a prostřednictvím opatření v rámci své společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), jako je nařízení o obchodování se zbožím, které by mohlo být použito k mučení.

Činnost EU v boji proti mučení a nelidskému zacházení ve vztazích s třetími zeměmi spočívá v:

 • vedení politických dialogů s třetími zeměmi a regionálními organizacemi. Obecné zásady pro dialogy o lidských právech stanoví jasné podmínky a zásady v této oblasti,
 • vyvíjení politických iniciativ (demarší) a vydávání veřejných prohlášení, která vybízejí příslušné třetí země k přijetí účinných opatření proti mučení a jinému špatnému zacházení,
 • podpoře spolupráce s občanskou společností v bilaterální a multilaterální spolupráci, zejména v rámci akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii (2015–2019), který podporuje nevládní organizace v boji proti mučení,
 • roli pozorovatelů pro zástupce velvyslanectví EU v soudních procesech, kde panují obavy, že obžalovaní byli mučeni nebo podrobeni špatnému zacházení.

V těchto obecných zásadách EU vybízí třetí země, aby přijaly tato opatření:

 • zabraňovaly mučení a špatnému zacházení, zakázaly a odsoudily ho,
 • dodržovaly a prováděly mezinárodní normy a postupy (např. Úmluvu OSN proti mučení),
 • vytvářely záruky a postupy vztahující se k vazebním zařízením,
 • rehabilitovaly a odškodňovaly oběti,
 • zřizovaly domácí právní záruky,
 • bojovaly proti beztrestnosti,
 • určovaly skupiny vyžadující zvláštní pozornost (jako jsou uprchlíci, žadatelé o azyl nebo vězni),
 • umožnily mechanismy pro sledování podmínek ve vazebních zařízeních,
 • zřizovaly vnitrostátní orgány pro prevenci mučení,
 • posilovaly soudní systém,
 • poskytovaly účinnou odbornou přípravu zaměstnancům policie, armády a zdravotnických zařízení v souvislosti s mučením a špatným zacházením,
 • předcházely všem formám zastrašování a odvetných opatření,
 • prováděly pitvy.

KONTEXT

Úcta k lidským právům je jednou z klíčových priorit v zahraničních vztazích EU. Třebaže existuje mnoho mezinárodních nástrojů, které zakazují porušování lidské důstojnosti, jakým mučení a špatné zacházení jsou, je boj proti nim stále nezbytnou součástí práce EU.

Její aktivity, silně podporované všemi jejími zeměmi, mají za cíl působit preventivně, eliminovat mučení a špatné zacházení a bojovat proti beztrestnosti těch, kdo jsou za ně odpovědní. Tato práce doplňuje činnost EU v boji proti trestu smrti.

AKT

Obecné zásady pro politiku EU vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání — Aktualizace obecných zásad 6129/1/12 REV1, 20. března 2012

Poslední aktualizace 08.03.2016

Top