Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská unie a Organizace spojených národů: volba multilateralismu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Evropská unie a Organizace spojených národů: volba multilateralismu

Evropská unie (EU) musí posílit svou účast na systému správy a na činnostech Organizace spojených národů (OSN). Spolupráce v mezinárodním společenství je totiž nezbytný předpoklad pro zvládání problémů, které sužují celý svět, jako je boj s chudobou nebo změna klimatu.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 September 2003 - The European Union and the United Nations: the choice of multilateralism (COM(2003) 526 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. března 2003, Evropská unie a Organizace spojených národů: volba multilateralismu (KOM(2003) 526 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Toto sdělení zkoumá prostředky, jimiž disponuje Evropská unie (EU), aby mohla přispívat k soustavnému zlepšování globální správy prostřednictvím systému správy Organizace spojených národů (OSN) *.

EU obnovuje svou podporu systému multilaterální správy * OSN jako nástroji k přijímání konkrétních řešení na světové úrovni, zejména ve prospěch udržitelného rozvoje, snížení chudoby, dále míru a bezpečnosti.

Účinnost multilaterální správy

EU musí posílit svou účast při přijímání a provádění multilaterálních politik a nástrojů. Její vliv totiž může být rozhodující při plnění globálních závazků jejími členskými státy a partnerskými třetími zeměmi.

Navíc EU musí hrát aktivnější úlohu v procesu institucionální reformy OSN, aby pomohla zvýšit účinnost systému, přizpůsobit ho vývoji multilaterálních vztahů a podpořit mezinárodní politiku rozvojové pomoci.

Také zlepšení koordinace a spolupráce na mezinárodní úrovni musí usnadnit dohled nad plněním závazků a posílit aktivity ve prospěch míru, bezpečnosti a lidských práv.

Zahraniční politika Společenství podporuje posílení kapacit rozvojových zemí při provádění svých mezinárodních závazků. EU zahrnuje do svých programů zahraniční politiky zejména cíle udržitelného rozvoje, podpory obchodu, prosazování řádných pracovních norem, boje proti terorismu, proti obchodu s drogami a organizovanému zločinu.

Účinnost spolupráce

Komise předkládá řadu hlavních směrů pro širší partnerství mezi EU a OSN, aby bylo dosaženo těchto cílů:

 • posílit politický dialog díky častějšímu setkávání na vysoké úrovni a spolupráci s agenturami OSN;
 • posílit zastoupení EU v OSN;
 • zvýšit finanční spolupráci a finanční příspěvek EU na operace OSN;
 • uzavřít strategická partnerství s agenturami, fondy a programy OSN v oblasti rozvojové a humanitární pomoci;
 • vést strategický dialog pro koordinaci humanitárních intervencí.

Také se musí prohloubit politická a technická spolupráce v oblasti míru a bezpečnosti, ať už pro předcházení konfliktům, řízení krizí nebo řízení situací po krizích. Toto partnerství musí být systematicky rozšiřováno na odpovědné regionální organizace (jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rada Evropy).

Podpora hodnot a zájmů EU

EU významnou měrou přispívá k vytváření politik přijímaných v OSN. Je však nezbytné zlepšit koordinaci postavení jejích členských států, sladění cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) s postoji Rady bezpečnosti OSN a zvýšit úlohu delegací EU v OSN.

Pro zvýšení vlivu EU v systému správy OSN Komise doporučuje:

 • koordinovat postoje členských států a co nejdříve se podílet na rozhodovacím procesu, zejména v oblasti mezinárodní sociální politiky, zdraví, lidských práv, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci;
 • zlepšit koordinaci a dialog EU se zeměmi nebo skupinami zemí, kterých se týkají konkrétní tématiky;
 • dbát na to, aby evropské politiky byly v souladu s mezinárodními politikami a zaručit účinné evropské zastoupení v jednáních OSN na témata, která se dotýkají EU.

Klíčové pojmy

 • Systém správy OSN: Komise ho definuje jako koncept, který se uplatňuje na hlavní orgány OSN (zejména Generální shromáždění, Hospodářskou a sociální radu a jejich podřízené orgány, Radu bezpečnosti, Sekretariát) a programy, fondy a specializované agentury OSN včetně institucí z Bretton Woods (zejména Světovou banku a Mezinárodní měnový fond).
 • Multilaterální správa: způsob organizace mezinárodních vztahů zahrnující více než dva státy.

See also

 • Internetová stránka delegace Evropské unie u Organizace spojených národů (EN) (ES) (FR)
 • Hlavní orgány Organizace spojených národů (EN) (ES) (FR)

Poslední aktualizace: 08.09.2011

Top