Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti je součástí podpůrných struktur společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Jeho úkolem je poskytovat výzkumné práce a analýzy mezinárodních problematik.

AKT

Společná akce Rady 2001/554/SZBP ze dne 20. července 2001 o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti (viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Touto společnou akcí se zřizuje Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (UEUSB). Ústav přispívá vědeckým výzkumem a analýzou odpovídajících oblastí k přijímání rozhodnutí EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Zejména vypracovává analýzy a nabízí platformu k dialogu v otázkách vnější strategie Evropské unie (EU).

Tato společná akce tedy definuje úkoly a strukturu UEUSB.

Úkoly

Úkolem ústavu je přispívat k rozvoji SZBP, zejména společné bezpečnostní a obranné politiky. Ústav provádí vědecký výzkum a poskytuje politické analýzy. Zejména poskytuje analýzy a prognózy vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

UEUSB také několikrát ročně pořádá konference a semináře. Cílem těchto akcí je rozvíjet strategický dialog v Evropě. Scházejí se na nich odborníci a vědečtí pracovníci z Evropy a celého světa, zástupci EU a členských států či představitelé nevládních organizací. Činnosti ústavu mimo jiné obohacují Transatlantický dialog.

Ústav také udržuje síť výměnných kontaktů s jinými výzkumnými ústavy a tzv. think tanky jak uvnitř, tak i mimo Evropskou unii.

A konečně ústav provádí informační a komunikační aktivity v oblasti SZBP. Výsledky činnosti ústavu jsou šířeny v největší možné míře, kromě důvěrných informací.

Struktura

UEUSB je spravována dvěma orgány:

  • Správní rada: skládá se z jednoho zástupce jmenovaného každým členským státem a jednoho zástupce jmenovaného Komisí. Schází se alespoň dvakrát ročně a předsedá jí vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Úkolem správní rady je zejména schvalovat roční a dlouhodobý pracovní program UEUSB a odpovídající rozpočet.
  • Ředitel: je jmenován správní radou na dobu tří let s možností jednoho prodloužení funkčního období o dva roky. Zajišťuje každodenní správu ústavu a plnění jeho úkolů. Zejména musí připravovat práci správní rady.

Zaměstnanci ústavu sestávají z výzkumných pracovníků a správních pracovníků. Výzkumní pracovníci jsou najímáni na základě výběrového řízení podle míry zásluh a vědecké odbornosti v oblasti SZBP. Všichni zaměstnanci UEUSB pracují na smluvním základě. Členské státy a třetí státy ovšem mohou se souhlasem ředitele na omezenou dobu vyslat do ústavu hostující výzkumné pracovníky, aby se podíleli na činnosti ústavu.

Rozpočet

Příjmy a výdaje vykázané v rozpočtu ústavu musí být vyrovnané. Příjmy ústavu tvoří příspěvky členských států v závislosti na výši jejich hrubého národního produktu.

Kontext

UEUSB vznikl z původní Západoevropské unie (ZEU). ZEU byla založena v roce 1971 a rozpuštěna 30. června 2011. Zahrnovala struktury, které se specializovaly na studie v oblasti SZBP. Tyto struktury posloužily jako základ a byly začleněny do UEUSB.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Společná akce Rady 2001/554/SZBP

20. 7. 2001

Úř. věst. L 200 ze dne 25. 7. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Společná akce Rady 2006/1002/SZBP

21. 12. 2006

Úř. věst. L 409 ze dne 30. 12. 2006

See also

  • Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 07.08.2011

Top