Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulace obchodu se zbraněmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulace obchodu se zbraněmi

Evropská unie má zájem přispívat ke zlepšení právní úpravy obchodu se zbraněmi ve světovém měřítku. Jejím cílem je podílet se na přípravě smlouvy o obchodu se zbraněmi a zlepšit systémy kontroly tohoto druhu obchodu.

AKT

Rozhodnutí 2010/336/SZBP Rady ze dne 14. června 2010 o činnostech EU na podporu smlouvy o obchodu se zbraněmi v rámci Evropské bezpečnostní strategie (Úř. věst. L 152 ze dne 18.6.2010)

PŘEHLED

Toto rozhodnutí prezentuje projekt vypracovaný Evropskou unií (EU) za účelem zlepšení regulace obchodu se zbraněmi. Tento projekt by měl vést k lepší kontrole dovozu, vývozu a převozu klasických zbraní ve světovém měřítku.

Projekt má dva cíle:

  • podílet se na přípravách vedoucích k vypracování smlouvy o obchodu se zbraněmi v rámci Spojených národů (EN);
  • zlepšit systémy kontroly obchodu se zbraněmi mezi členskými státy OSN.

Projekt předložený Radou spočívá v pořádání mezinárodních seminářů. Tyto semináře sdruží politické zástupce a experty v oblasti obchodu se zbraněmi. Povedou k výměně stanovisek a konkrétním návrhům.

Mezinárodní semináře

Semináře budou pořádány v různých částech světa. Potrvají několik dní a sdruží několik typů účastníků:

  • diplomatické, vojenské zástupce nebo zástupce resortů obrany účastnických států;
  • zástupce OSN;
  • zástupce mezinárodních a nevládních organizací;
  • techniky a osoby činné v trestním řízení specializující se na obchod se zbraněmi (pověřence kontrolami na hranicích, národní a mezinárodní experty, zástupce zbrojního průmyslu).

Organizace seminářů bude svěřena Institutu OSN pro výzkum v odzbrojování (Unidir). Zodpovědnost za splnění úkolu institutu Unidir nicméně převezme vysoký představitel EU pro zahraniční věci a společnou obranu. Vysoký představitel kromě toho bude pravidelně podávat zprávu Radě o zavádění tohoto rozhodnutí. Rozpočet určený k zavedení tohoto rozhodnutí je 1 520 000 eur.

Smlouva o obchodu se zbraněmi

Cílem seminářů bude připravit vypracování smlouvy o obchodu se zbraněmi ve světovém měřítku. Příprava této smlouvy probíhá v OSN. Pro signatářské země bude mít závazné právní účinky. Zejména stanoví mezinárodní normy dovozu, vývozu a převozu zbraní.

Semináře pořádané EU budou mít za cíl posunout jednání mezi státy, které chtějí ke smlouvě přistoupit. Tyto semináře zejména umožní ujasnit si mezinárodní situaci v oblasti obchodu se zbraněmi. Jejich cílem bude podporovat co nejširší účast členských států OSN. Semináře umožní také formulovat konkrétní návrhy ohledně obsahu budoucí smlouvy o obchodu se zbraněmi.

Kontrola obchodu se zbraněmi ve světovém měřítku

Semináře pořádané EU by měly mít i druhý cíl: přispět k zavedení účinných a kontrolních systémů propojujících účastnické státy.

Semináře by tak měly:

  • přispět k zavedení a uplatňování režimu přidělování licencí pro obchod se zbraněmi;
  • zlepšit kontrolu na hranicích a dohled nad převozem zbraní;
  • zlepšit transparentnost obchodu se zbraněmi díky zavedení registru OSN zaznamenávajícího obchod s konvenčními zbraněmi;
  • přispět k národnímu úsilí zajistit značení a sledování lehkých zbraní a malorážek.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2010/336/SZBP

14.6.2010

-

Úř. věst. L 152 ze dne 18.6.2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2013/269/SZBP ze dne 27. května 2013, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie podepsaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi.

Tímto rozhodnutím se členské státy zmocňují, aby podepsaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi dne 3. června 2013 při slavnostním ceremoniálu v New Yorku nebo k nejbližšímu možnému datu.

Poslední aktualizace: 28.02.2014

Top