Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opětné používání, recyklace a využití součástí vozidel a materiálů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opětné používání, recyklace a využití součástí vozidel a materiálů

Výrobci musí vozidla navrhovat tak, aby bylo možné opětně použít, recyklovat nebo využít minimální prahy součástí a materiálů, jakmile vozidlo dosáhne konce své životnosti. Cílem je snížit množství odpadu z vozidel s ukončenou životností.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví správní a technická pravidla s cílem zajistit, aby součásti vozidla a materiály byly opětně používány, recyklovány a využívány maximální možnou měrou. Zajišťuje, že opětovné používání součástí neohrozí bezpečnost nebo životní prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

  • Tento právní předpis Evropské unie (EU) se vztahuje na nové modely automobilů, osobních dodávkových automobilů, minibusů a lehkých užitkových vozů (dodávky) a na modely, které jsou již ve výrobě.
  • Nová vozidla se v EU smí prodávat pouze tehdy, pokud jsou opětně použitelná nebo recyklovatelná nejméně v rozsahu 85 % hmotnosti vozidla a opětně použitelná nebo využitelná nejméně v rozsahu 95 % hmotnosti vozidla.
  • Výrobci musí mít zavedeny strategie k řádnému uplatňování požadavků opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti podle tohoto právního předpisu.
  • Jestliže vnitrostátní orgány shledají tyto strategie jako uspokojivé, udělí výrobci certifikát shody. Ten je platný nejméně 2 roky.
  • Opětné používání určitých součástí, například airbagů, bezpečnostních pásů a imobilizérů, je zakázáno. Tyto součásti se v nových vozidlech nesmí používat, protože by mohly ohrožovat bezpečnost a životní prostředí.
  • Tento právní předpis se nevztahuje na vozidla zvláštního určení, například na obrněná vozidla a vozidla záchranné služby, nebo vozidla vyráběná v malých sériích, které jsou definovány jako nejvýše 500 vozidel z jedné rodiny typů vozidel prodaných ročně v každé zemi EU.

Samostatný právní předpis stanoví opatření, která mají zabránit a omezit odpad z vozidel s ukončenou životností a jejich součástí, a zajišťuje, že je pokud možno opětovně používán, recyklován nebo využíván.

KONTEXT

Vozidla s ukončenou životností tvoří v EU každoročně 8 až 9 milionů tun odpadu.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované vozidlům s ukončenou životností.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/64/ES

15. 12. 2005

15. 12. 2006

Úř. věst. L 310 ze dne 25. 11. 2005, s. 10-27

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/1/ES

3. 2. 2009

-

Úř. věst. L 9 ze dne 14. 1. 2009, s. 31-32

Poslední aktualizace 25.08.2015

Top