Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora podnikání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Podpora podnikání

Evropská unie (EU) chce evropským podnikům pomáhat k prosperitě, a proto jim poskytuje různé specializované podpůrné služby. Tyto služby nabízejí podnikům užitečné informace a rady na místní úrovni, a to při jejich zakládání a v průběhu různých fází jejich rozvoje. Tato pomoc může být užitečná zejména pro nové podniky v oblasti lepšího pochopení právního rámce EU, zjištění osvědčených postupů v EU a úspěšného provozu.

Enterprise Europe Network

Síť Enterprise Europe Network (EN) nabízí podnikům informace a služby šité na míru, a tak hmatatelným způsobem přispívá k podpoře podnikání a růstu podniků v Evropě.

Síť, která je z hlediska geografického pokrytí a rozsahu nabízených služeb největší v Evropě, poskytuje jedno správní místo pro všechny informace, které mohou být pro evropské podniky užitečné. Je založena na zásadě blízkosti k občanům a základě závazku, že nebude existovat žádné „nesprávné“ kontaktní místo: jinými slovy podniky mohou kontaktovat kteréhokoli partnera sítě, často toho, který je nejblíže, a budou individuálně navedeni na nejvhodnější službu.

I když je síť zaměřena zejména na malé a střední podniky (MSP), pomoc mohou dostat i větší společnosti.

Ke službám sítě Enterprise Europe Network patří:

 • usnadnění přístupu k financování informováním podniků o dostupných příležitostech;
 • poskytování informací o politikách, programech a právních předpisech EU, které se vztahují na určité činnosti podniků;
 • řešení problémů spojených s normami Společenství a právy duševního vlastnictví;
 • pomoc podnikům s rozpoznáním důvěryhodných obchodních partnerů;
 • povzbuzování podniků, aby byly inovativnější a aby se účastnily výzkumných programů a vytvářely technologická partnerství;
 • výměna osvědčených postupů;
 • návštěva podniků pro vyhodnocení jejich potřeb;
 • propagační a informační materiály.

Síť pracuje jako „obousměrná cesta“ a Komise na základě pravidelně dostávané zpětné vazby upravuje své politiky a iniciativy podle potřeb evropských podniků, zejména MSP, aniž by vznikala další byrokracie.

Síť Enterprise Europe Network poskytuje místní služby po celé Evropě a i mimo její hranice díky více než 500 kontaktních míst.

Síť Enterprise Europe Network je klíčovým prvkem rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a staví na odborných znalostech dřívějších evropských informačních středisek (EIC) a inovačních kontaktních středisek (IRC).

Vaše Evropa – Podniky

Internetové stránky „Vaše Evropa – Podniky“ nabízí evropským podnikům přímější přístup k informacím, které jsou pro ně důležité, zejména poskytováním podrobností o ustanoveních platných nejen v Evropské unii, ale také v každém z jejích členských států.

Evropský portál pro MSP

Evropský portál pro MSP poskytuje informace o všech politikách, právních předpisech, programech a iniciativách, které mají význam pro MSP.

Solvit

SOLVIT je síť pro řešení problémů on-line. Problémy spojené s nesprávným uplatňováním pravidel o vnitřním trhu EU se řeší pragmatickým způsobem do deseti týdnů. SOLVIT centrům mohou předkládat problémy podniky i evropští občané.

EURES – Evropské pracovní služby

Služby portálu EURES, které koordinuje Komise, usnadňují volný pohyb pracovníků v Evropském hospodářském prostoru (EHP). K partnerům sítě patří úřady práce, odbory a organizace zaměstnavatelů. EURES sleduje tyto cíle:

 • informovat potenciálně mobilní pracovníky a radit jim v oblasti pracovních příležitostí a životních a pracovních podmínek v EHP;
 • pomáhat zaměstnavatelům, kteří si přejí získat pracovníky z jiných zemí;
 • poskytovat specifické rady a odborné vedení pracovníkům a zaměstnavatelům v přeshraničních regionech.

Kromě internetových stránek zaměřených na mobilitu a zaměstnání má EURES více než 700 poradců po celém EHP.

Životní prostředí a MSP

Internetové stránky Životní prostředí a MSP (DE) (EN) (FR) poskytují informace o hlavních právních předpisech v oblasti životního prostředí, osvědčených postupech, příležitostech k odborné přípravě, poradenství a sadách nástrojů. To vše má MSP pomáhat s respektováním životního prostředí a využíváním udržitelných činností. I když na životní prostředí mají zřejmý dopad velké podniky, působení MSP také není nezanedbatelné.

Organizace na podporu energetických technologií (OPET)

Cílem organizace OPET (EN), sítě vytvořené Evropskou komisí, je podporovat potenciál nových energetických technologií a zvyšovat povědomí o této problematice mezi širokou veřejností a zejména mezi podnikateli. Síť šíří informace o nejnovějším vývoji, účastní se šíření znalostí a podporuje zavádění nových technologií na trh. Síť se proto zaměřuje na stavitelství, energii z obnovitelných zdrojů, kogeneraci, topení a chlazení, uhlovodíky a zavádění na trh.

Asistenční služba pro otázky duševního vlastnictví

Asistenční služba pro otázky duševního vlastnictví (EN) poskytuje obecné informace o těchto právech, jak svá práva chránit a proč je to užitečné, a nabízí pomoc s problémy, se kterými se podnikatelé v této oblasti potýkají. Asistenční služba se zaměřuje zejména na podnikatele, kteří se účastní, nebo se chtějí účastnit, projektů v oblasti výzkumu a technologického vývoje.

Síť Evropských spotřebitelských center

Síť Evropských spotřebitelských center má pomáhat evropským spotřebitelům s otázkami nebo problémy, které mohou vyvstat, když si zakoupí zboží nebo služby v jiném členském státě.

Poslední aktualizace: 16.04.2008

Top