Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská charta pro malé podniky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropská charta pro malé podniky

EU uznává, jakou důležitost mají malé podniky, a dala to najevo přijetím Evropské charty pro malé podniky Radou pro obecné záležitosti v Lisabonu dne 13. června 2000 a schválením této charty Evropskou radou na zasedání ve Feira dne 19. a 20. června téhož roku. Charta doporučuje, aby vlády zaměřovaly své strategické úsilí na deset oblastí činnosti, které jsou životně důležité pro prostředí, v němž malé podniky působí.

AKT

Příloha III závěrů předsednictví Evropské rady na zasedání v Santa Marii Da Feira ve dnech 19. a 20. června 2000.

PŘEHLED

Malé podniky jsou v Evropě hnací silou inovace a vytváření pracovních míst. Vzhledem ke své velikosti jsou velmi citlivé na změny v průmyslu a prostředí, kde působí. Proto na zasedání Evropské rady ve Feira (Portugalsko) ve dnech 19. a 20. června 2000 hlavy států a předsedové vlád a Evropská komise kladli důraz na nutnost usnadnit rozvoj malých podniků.

Hlavy států a předsedové vlád a Evropská komise uznávají dynamickou kapacitu malých podniků, zejména pokud jde o poskytování nových služeb, vytváření pracovních míst a prosazování sociálního a regionálního rozvoje. Zdůrazňují také význam podnikání a nesankcionování některých selhání. Shodli se také na síle hodnot, jako jsou znalosti, závazky a pružnost v nové ekonomice.

Pro stimulování podnikání a zlepšení podnikatelského prostředí pro malé podniky se hlavy států a předsedové vlád a Evropská komise rozhodli pracovat na těchto deseti oblastech činnosti:

 • Vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost

V rámci podpory podnikatelského ducha bude nutné vyučovat zásady podnikání již od raného věku; to platí zejména na středoškolské a univerzitní úrovni při podpoře podnikatelských iniciativ mladých lidí a rozvoje školicích programů pro malé podniky.

 • Levnější a rychlejší založení podniku

Založení firmy bude levnější a rychlejší, zejména díky registraci online.

 • Lepší legislativa a předpisy

Sníží se negativní dopad vnitrostátních zákonů o bankrotu a nových předpisů na malé podniky. Pro malé podniky bude snazší používat správní dokumenty a budou jim uděleny výjimky z určitých zákonných povinností.

 • Dostupnost dovedností

Vzdělávací instituce budou předávat dovednosti přizpůsobené potřebám malých podniků a poskytovat celoživotní vzdělávání a poradenství.

 • Zlepšování přístupu online

Orgány veřejné správy budou vedeny k tomu, aby rozvíjely online služby pro potřeby podniků.

 • Více z jednotného trhu

Členské státy a Evropská komise dotvoří jednotný trh tak, aby z něho mohly podniky čerpat maximální výhody. Současně by měla být důkladně uplatňována evropská a vnitrostátní pravidla týkající se hospodářské soutěže.

 • Daňové a finanční záležitosti

Daňové systémy by měly být přizpůsobeny tak, aby podnikům usnadňovaly život. Bude také nutné zlepšit přístup k financím (rizikový kapitál, strukturální fondy).

 • Posílení technologické kapacity malých podniků

Bude se vynakládat úsilí na podporu nových technologií, provádění patentu Společenství a usnadnění přístupu k výzkumným programům, které se více zaměřují na komerční využití. Bude podporována mezifiremní spolupráce a spolupráce s institucemi pro vyšší vzdělávání a výzkum.

 • Úspěšné modely elektronického obchodování a podpora špičkových malých podniků

Podniky budou povzbuzovány k využití osvědčených postupů. Budou vytvořeny služby pro podporu podniků.

 • Rozvoj silnějšího a účinnějšího zastoupení zájmů malých podniků na úrovni Evropské unie a na vnitrostátní úrovni

Bude proveden přezkum řešení zaměřených na zastoupení malých podniků v členských státech a Evropské unii. Vnitrostátní politiky a politiky Společenství budou lépe koordinovány a budou se provádět hodnocení s cílem zlepšovat výkonnost malých podniků. Každý rok na jaře bude vypracována výroční zpráva o provádění charty.

Pokud jde o členské státy EU, proces provádění začal na jaře 2000. Přistupující nebo kandidátské země se do procesu zapojily na jaře 2002. Po přijetí charty přistupujícími a kandidátskými zeměmi v Mariboru (Slovinsko) dne 23. dubna 2002 byl proces zahájen i v dalších oblastech. Země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá Hora) přijaly chartu v Thessaloniki (Řecko) v červnu 2003. V roce 2004 tyto země zahájily první fázi procesu provádění a ve stejném roce se připojila také Moldávie.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Evropsko-středomořská charta pro podniky (EN) (FR)

Na evropsko-středomořské konferenci ministrů průmyslu, která se dne 4. října 2004 konala ve městě Caserta, schválily Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie a Tunisko Evropsko-středomořskou chartu pro podniky.

Hlavním cílem této charty je připravit vytvoření evropsko-středomořské zóny volného obchodu, posílit evropsko-středomořská partnerství a vytvořit prostředí příznivé pro podniky v regionu. Je založena zejména na modelu Evropské charty pro malé podniky.

See also

 • Další informace najdete na internetových stránkách „Evropská charta pro malé podniky (EN)“, které spravuje GŘ pro podniky a průmysl
 • Další informace o politikách a programech EU na podporu MSP najdete na Evropském portálu pro MSP

Poslední aktualizace: 31.07.2007

Top