Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Montáž pneumatik motorových vozidel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Montáž pneumatik motorových vozidel

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 458/2011 – schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde montáž jejich pneumatik

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví požadavky na ES schválení montáže pneumatik u motorových vozidel těchto kategorií:
  • M: motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob,
  • N: motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů,
  • O: přípojná vozidla.
 • Provádí nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné bezpečnosti motorových vozidel.

KLÍČOVÉ BODY

Požadavky na montáž pneumatik

Podle nařízení o obecné bezpečnosti motorových vozidel jsou pneumatiky řazeny do třech tříd, a to C1, C2 a C3.

Všechny běžně namontované pneumatiky na vozidle, tedy kromě náhradní jednotky pro dočasné použití*, musí mít stejnou strukturu.

Prostor, ve kterém se kolo otáčí, musí být takový, aby pneumatikám a ráfkům dovoloval volný pohyb.

Namontované pneumatiky mají maximální zatížení a musí být opatřeny značkou kategorie rychlosti. Tyto aspekty musí být slučitelné s dotyčnými vozidly.

Pokud má vozidlo náhradní kolo, musí patřit do jedné z těchto kategorií:

 • standardní náhradní jednotka stejné velikosti jako pneumatiky namontované na vozidle;
 • náhradní jednotka pro dočasné použití, která je typově vhodná pro použití na vozidle.

Pravidla pro ES schvalování

Výrobce vozidla musí předložit žádost o ES schválení příslušnému orgánu. Žádost musí obsahovat zejména tyto informace:

 • značku a typ vozidla;
 • počet náprav a kol;
 • podstatné vlastnosti pneumatik.

Pokud se příslušný orgán domnívá, že vozidlo splňuje všechny požadavky týkající se montáže pneumatik, udělí ES schválení typu a vydá číslo schválení typu v souladu se směrnicí 2007/46/ES.

Nařízení (EU) 2015/166 mění nařízení (EU) č. 458/2011 a přizpůsobuje jej technickému pokroku, pokud jde o volitelné náhradní kolo pro vozidla kategorie N1, (tj. vozidla pro dopravu nákladů s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tun).

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 2. června 2011.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Náhradní pneumatika pro dočasné použití: pneumatika určená pro dočasné použití při tlaku vyšším, než jaký je stanoven pro standardní a zesílené pneumatiky

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Komise (EU) č. 458/2011 ze dne 12. května 2011 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde o montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 124, 13.5.2011, s. 11–20)

Postupné změny nařízení (EU) č. 458/2011 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 07.07.2016

Top