Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/103/ES - Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel

PŘEHLED

Pojištění motorových vozidel představuje značnou část pojistných smluv v oblasti pojištění jiného než životního, které byly zavedeny v rámci Evropské unie (EU). Cílem této směrnice je pomoci lidem, kteří mají bydliště v EU a kteří se stali účastníky nehody v jiné zemi EU.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Na základě této směrnice jsou všichni účastníci pojistných smluv týkajících se povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel kryti ve všech zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice:

požaduje, aby všechna motorová vozidla v EU byla kryta povinným pojištěním zákonné odpovědnosti za škody vůči třetím osobám*,

ruší hraniční kontroly zaměřené na pojištění s cílem usnadnit cestování mezi zeměmi v rámci EU,

stanovuje minimální částku pojištění zákonné odpovědnosti vůči třetím osobám v zemích EU,

specifikuje osoby, které jsou od povinného pojištění osvobozeny, a orgány, které jsou pověřeny náhradou škody poškozeným,

zavádí mechanismus pro odškodnění místních osob, které byly poškozeny v důsledku nehod způsobených vozidly z jiné země EU,

požaduje rychlou likvidaci škod v případech, kdy k dopravní nehodě dojde mimo zemi EU, v níž má poškozený své bydliště (tzv. „poškození v zahraničí“),

pojištěné osoby opravňuje požadovat vystavení výkazu uvádějícího uplatněné nároky (nebo skutečnost, že žádné nároky neuplatnily) ve vztahu k vozidlu v průběhu předchozích pěti let smluvního vztahu.

Tato směrnice nereguluje otázky občanskoprávní odpovědnosti včetně náhrad škod, které rozhodují jednotlivé země EU, nebo „komplexní krytí“ fyzického zranění řidiče nebo škody na vozidle.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 27. října 2009.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované pojištění motorových vozidel

KLÍČOVÉ POJMY

*Pojištění zákonné odpovědnosti vůči třetím osobám: krytí škody, ztráty nebo zranění způsobených jiné straně v důsledku činnosti pojištěného.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. srpna 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/103/ES

27. 10. 2009

-

Úř. věst. L 263, 7. 10. 2009, s. 11-31

Poslední aktualizace 12.10.2015

Top