Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vozidla na vodíkový pohon – pravidla schvalování typu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vozidla na vodíkový pohon – pravidla schvalování typu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje výrobní požadavky pro vozidla na vodíkový pohon využívaná k přepravě cestujících a zboží a pro jejich konstrukční části a systémy.

KLÍČOVÉ BODY

 • Výrobci musí:
  • prokázat, že všechna nová prodávaná vozidla na vodíkový pohon zaregistrovaná nebo uváděná do provozu v EU a jejich konstrukční části jsou v souladu s právními předpisy,
  • poskytnout schvalovacím orgánům náležité údaje o technických specifikacích vozidla a podmínkách zkoušek,
  • poskytnout nezbytné údaje pro účely kontroly vodíkových konstrukčních částí a systémů po celou dobu životnosti vozidla.
 • Výrobci musí zajistit, aby vodíkové konstrukční části a systémy:
  • spolehlivě odolávaly elektrickým, mechanickým, teplotním a chemickým provozním podmínkám, aniž by docházelo k únikům nebo deformacím,
  • byly chráněny proti vysokým tlakům,
  • spolehlivě odolávaly očekávaným teplotám a tlakům po dobu své životnosti,
  • byly navrženy tak, aby mohly být instalovány a chráněny před poškozením.
 • Právní předpisy obsahují specifické zkušební postupy pro různé typy vodíkových zásobníků a konstrukčních částí.
 • Evropská komise je oprávněna přijímat prováděcí opatření, jako jsou podrobná pravidla pro různé postupy a údaje, které výrobci musí předložit.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Toto nařízení se používá od 24. února 2011.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 32–46)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon (Úř. věst. L 122, 18.5.2010, s. 1–107) Postupné změny nařízení (EU) č. 406/2010 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Komise (EU) č. 630/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008, pokud jde o požadavky na schvalování typu motorových vozidel poháněných vodíkem a směsmi vodíku a zemního plynu z hlediska emisí a o specifické informace o vozidlech poháněných elektrickým hnacím ústrojím uváděné v informačním dokumentu pro účely ES schválení typu (Úř. věst. L 182, 13.7.2012, s. 14–26)

Poslední aktualizace 21.03.2016

Top