Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochranné konstrukce chránící při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ochranné konstrukce chránící při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

Tato směrnice je kodifikované znění směrnice 77/536/ES a tvoří část sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování kolových zemědělských a lesnických traktorů s cílem konsolidovat vnitřní trh.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/57/ES o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví technické požadavky týkající se projektování a konstrukce určitých typů zemědělských a lesnických traktorů z hlediska ochranných konstrukcí chránících při převrácení v rámci postupu ES schvalování typu.

Na jaký typ vozidel se směrnice vztahuje?

Tato směrnice se vztahuje na traktory, které mají tyto vlastnosti:

  • světlou výšku pod zadní nápravou nejvýše 1 000 mm;
  • pevný nebo nastavitelný rozchod kol jedné z hnacích náprav nejméně 1 150 mm;
  • možnost vybavení vícebodovým závěsným zařízením pro nesené nářadí a výkyvným táhlem;
  • hmotnost od 1,5 do 6 t.

Všechny dotčené traktory musí být vybaveny konstrukcí chránící při převrácení (ochranný rám nebo kabina). K těmto konstrukcím patří ty, jejichž účelem je vyloučit nebo omezit ohrožení řidiče v důsledku převrácení traktoru během použití. Tyto konstrukce musí zajistit dostatečně velký volný prostor pro ochranu řidiče, jehož pohyby na sedadle jsou omezeny.

Jaké jsou podmínky pro ES schválení typu konstrukční části?

Výrobce traktoru nebo ochranné konstrukce musí požádat o ES schválení typu konstrukční části, aby měl oprávnění uvést vozidlo na trh. K této žádosti o schválení se musí přiložit zejména výkres, fotografie a popis ochranné konstrukce.

Po schválení musí být ochranná konstrukce opatřena tímto značením:

  • výrobní nebo obchodní značkou;
  • značkou schválení typu konstrukční části.

Členské státy nesmějí zakázat uvedení na trh vozidla s ochrannou konstrukcí, která je opatřena značkou schválení typu konstrukční části s výjimkou, kdy konstrukce nesplňuje požadované podmínky.

Směrnice 2009/57/ES ruší směrnici 77/536/EHS a sama je zrušena nařízením (EU) č. 167/2013 s platností od 1. ledna 2016.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/57/ES

23. 10. 2009

-

Úř. věst. L 261 ze dne 3. 10. 2009

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top