Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Urychlit oživení evropské ekonomiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Urychlit oživení evropské ekonomiky

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2009) 114 v konečném znění) – Urychlit oživení evropské ekonomiky

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE?

Stanoví řadu opatření, která je třeba podniknout s cílem odstartovat oživení v Evropské unii (EU) po finanční krizi, která začala v létě 2007 a zintenzivnila koncem roku 2008.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení předkládá ambiciózní program, jehož cílem je:

 • 1.

  Obnova a zachování stabilního finančního sektoru

Zpráva de Larosièrovy skupiny (pdf), ukazuje, že dohled je základním kamenem stabilního finančního systému.

Evropská komise plánuje zavést rámec v oblasti dohledu k včasnému odhalení potenciálních rizik souvisejících s finančními trhy prostřednictvím:

 • 2.

  Nedílnou součástí budoucích evropských předpisů musí být také zabezpečeníZa tímto účelem Komise vytvořila plány na:

  • legislativní nástroj zavádějící normy regulace a dohledu pro hedgeové fondy, investory v oblasti „private equity“,
  • bílou knihu o nástrojích včasné intervence k zabránění vzniku možných krizí,
  • zprávu o derivátech a dalších komplexních strukturovaných produktech ke zvýšení transparentnosti a zajištění finanční stability,
  • právní předpisy zaměřené na zvýšení kvality a kvantity bankovního kapitálu s cílem řešit rizika likvidity a omezit nadměrné pákové operace.

S cílem opětovně vybudovat důvěru evropských investorů, spotřebitelů a malých a středních podniků v jistotu svých úspor, přístupu k úvěrům a svých práv, pokud jde o finanční produkty se Komise snaží podniknout opatření v těchto oblastech:

Prostřednictvím balíčku legislativních návrhů se uvažuje také o odměňování pracovníků ve finančním sektoru. Jejich cílem je zahrnout je do oblasti působnosti obezřetnostního dohledu.

A také musel být zaveden harmonizovaný systém sankcí, která má zabránit zneužívání trhu.

 • 3.

  Podpora reálné ekonomiky

Jednotný trh EU by měl i nadále být motorem hospodářské a sociální prosperity v EU. Za tímto účelem by země EU měly zvýšit svou podporu reálné ekonomiky prováděním následujících zásad:

 • odstraňování překážek ve volném pohybu zboží a služeb,
 • provádění strukturálních změn, které čelí výzvám v oblasti klimatu a energetiky, prosazováním nízkouhlíkového hospodářství,
 • podpora výměny osvědčených postupů a synergií, pokud jde o spolupráci EU,
 • udržení jednotného trhu EU otevřeného obchodním partnerům.
 • 4.

  Podpora obyvatel

Krize měla negativní dopady také na pracovní trh a zvýraznila problémy nezaměstnanosti a sociálního vyloučení. S cílem bojovat s těmito problémy vyzvala Komise země EU, aby podnikly opatření v těchto oblastech:

 • udržení lidi v zaměstnání,
 • posílení aktivačních opatření a poskytnutí podpory příjmu,
 • investice do rekvalifikace a zvyšování kvalifikace,
 • zabránění předlužení a udržení přístupu k finančním službám,
 • zajištění volného pohybu pracovníků,
 • provádění opatření na podporu nekvalifikovaných pracovníků,
 • boj proti předčasnému ukončování školní docházky,
 • podpora flexikurity, pokud jde o ochranu zaměstnanosti.

KONTEXT

Část tohoto sdělení byla navržena v rámci přípravy na summit skupiny G20 v Londýně (duben 2009). Byly předloženy návrhy s cílem zmírnit nedostatky globální ekonomiky způsobené krizí:

 • posílení globální finanční architektury,
 • posílení finančního rámce.

AKT

Sdělení pro jarní zasedání Evropské Rady – Urychlit oživení evropské ekonomiky – Svazek 1 (KOM(2009) 114 v konečném znění ze dne 4. března 2009)

Poslední aktualizace 08.05.2016

Top