Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská síť kontaktních míst pro boj proti korupci (EACN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská síť kontaktních míst pro boj proti korupci (EACN)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2008/852/SVV o síti kontaktních míst pro boj proti korupci

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zřizuje síť kontaktních míst pro boj proti korupci v rámci Evropské unie (EU) a navazuje na stávající spolupráci v rámci Evropských partnerů v boji proti korupci (EPAC).

KLÍČOVÉ BODY

  • Toto rozhodnutí zřizuje síť kontaktních míst v zemích EU odpovědných za předcházení korupci a boj proti ní. Cílem je prohloubit spolupráci mezi těmito orgány, aby se zintenzivnilo úsilí v boji proti korupci na úrovni EU.
  • Síť se skládá z příslušných orgánů a agentur v zemích EU. Každá země určí jako své členy jednu až tři organizace. Členem je i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Činností sítě se účastní a své zástupce určuje také Evropská komise. Podobně se činností sítě mohou účastnit i Europol a Eurojust. Aktualizovaný seznam kontaktních míst je dostupný na internetových stránkách EPAC-EACN.
  • K úkolům sítě patří:
    • vytvářet fórum pro výměnu osvědčených postupů a zkušeností v oblasti předcházení korupci a boje proti ní,
    • usnadňovat vytváření kontaktů mezi svými členy a jejich udržování.
  • Síť se za účelem plnění svých úkolů schází nejméně jednou ročně.
  • Zřízení sítě nemá vliv na pravidla upravující policejní a soudní spolupráci mezi zeměmi EU ani úlohu Evropské policejní akademie.
  • Základem organizace sítě je neformální spolupráce mezi Evropskými partnery v boji proti korupci (EPAC). Každá země EU, Komise, Europol a Eurojust nesou své výdaje spojené se sítí.

KONTEXT

Na konferenci AGIS v listopadu 2004 o zlepšení operativní spolupráce v boji proti korupci v EU podpořili EPAC zřízení celoevropské sítě pro boj proti korupci. Tato iniciativa byla později schválena na výročním zasedání v listopadu 2006.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2008/852/SVV ze dne 24. října 2008 o síti kontaktních míst pro boj proti korupci (Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 38–39)

Poslední aktualizace 01.12.2016

Top