Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontrola stavu reformy SZP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kontrola stavu reformy SZP

Jednotlivé prvky, které tvoří společnou zemědělskou politiku (SZP), jsou zkoumány tak, aby tato politika směřovala k vývoji, který by byl vyvážený a bral ohled na životní prostředí. Tato analýza se týká tří velkých otázek, které jsou v základu rozsáhlé revize SZP, a představuje počin připravující přezkum rozpočtu 2008/2009.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 20. listopadu 2007 týkající se přípravy na kontrolu stavu reformy SZP (KOM(2007) 722 - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Toto sdělení zkoumá směr, který bude muset sledovat společná zemědělská politika, aby pokračoval reformní proces, který započal roku 2003 zavedením režimu jednotné platby (RJP). Vývoj SZP zaznamenal během posledních let velký pokrok, zejména zavedením nového systému podpory, který přispěl ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru.

S cílem zhodnotit dosažený pokrok a také podpořit debatu o dalším vývoji SZP se toto sdělení soustředí na tři velké otázky:

  • zjednodušení jednotné platby;
  • tržní opatření;
  • nové environmentální výzvy.

Zjednodušení režimu jednotné platby

Podle kontroly stavu SZP má vývoj systému jednotné platby sledovat tento směr:

  • sjednocení aplikace systému, které omezí případy, kdy je ještě pomoc přidělována podle systému zdvojené podpory;
  • průběžné přizpůsobování principu podmíněnosti, které podporuje trvale udržitelné zemědělství a přitom bere v potaz nové požadavky společnosti;
  • přezkum rozdělování podpor, který omezuje větší platby a zvyšuje minimální výměr rozlohy vyžadované pro malé částky.

Vývoj trhu

S úmyslem povzbudit účinnou konkurenci na zemědělských trzích hodlá Komise přezkoumat některé nástroje řízení SZP, které už neodpovídají požadavkům trhů, zvláště opatření týkající se sektoru obilnin a mléčných výrobků.

Pokud jde o trh s obilninami, unijní zásahy musí brát v úvahu zvýšení poptávky po obilninách i rostoucí roli bioenergií.

Také jsou navrhována opatření, která by trh s mlékem a mléčnými výrobky připravila na ukončení režimu kvót k 31. březnu 2015. Jak na vnitřním, tak i na mezinárodním trhu se dnes zvyšuje poptávka po výrobcích s vysokou hodnotou (zvlášť po sýrech a čerstvých mléčných výrobcích), ceny jsou vysoké, a proto je na ústupu intervence jako odbytiště pro máslo a odstředěné mléko v prášku. Postupné zvyšování kvót na mléčné výrobky by tedy mohlo zabránit destabilizujícím účinkům, které by tato změna mohla přivodit. Za tímto účelem by mohla být zavedena jiná opatření se zvláštní pozorností k některým oblastem, zejména oblastem horským.

Nové environmentální výzvy

Toto sdělení ilustruje nové výzvy, k jejichž přijetí může SZP přispět: změna klimatu, bioenergetika, vodní hospodářství stejně jako jiné výzvy, které jsou v sázce, například biologická rozmanitost.

Změna klimatu představuje pro evropské zemědělství otázku zásadního významu. Toto odvětví už velmi významně přispělo ke snížení emisí skleníkových plynů, ale ještě se ho dotýkají některé otázky, které vyvolává změna klimatu, včetně bioenergetiky, vodního hospodářství a biologické rozmanitosti. Evropská unie (EU) se bude s těmito otázkami potýkat prostřednictvím existujících opatření pro rozvoj venkova, pozornou správou systému podmíněnosti a posílením výzkumu a inovací.

Sdělení se také zabývá řízením rizik. Druhý pilíř SZP je považován za nejvhodnější nástroj k řízení krizí v zemědělství. Nicméně bude možné uvažovat i o jiných nástrojích. Musí být posílen rozvoj venkova, neboť se jedná o klíčový nástroj pro zodpovězení těchto komplexních otázek. Za tím účelem je třeba posílit tyto aktivy a zdroje, které jsou na ně poskytovány prostřednictvím povinného * odlišení.

Klíčové pojmy aktu

  • Odlišení: nástroj zavedený reformou z roku 2003, který umožňuje zdroje, určené na přímou podporu zemědělců, převádět ve prospěch opatření pro rozvoj venkova během období do roku 2013.

See also

  • Pro jakékoli doplňující informace navštivte stránku Generálního ředitelství pro zemědělství věnovanou kontrole stavu společné zemědělské politiky (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 09.02.2008

Top