Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Volný pohyb sportovců v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Volný pohyb sportovců v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 165 – Smlouva o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM TOHOTO ČLÁNKU SMLOUVY?

Potvrzuje, že Evropská unie (EU) může přijmout opatření s cílem přispět k podpoře evropského sportu a zároveň přihlížet k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské a výchovné funkci. Tato opatření podporují, koordinují a doplňují vnitrostátní opatření.

KLÍČOVÉ BODY

 • Článek 165 stanovuje, že EU může rozvíjet evropský rozměr v oblasti sportu:
  • podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty odpovědnými za sport,
  • ochranou fyzické a mravní integrity sportovců a sportovkyň, obzvláště těch nejmladších,
  • podporou spolupráce se zeměmi mimo EU a příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména Radou Evropy;
  • přijetím vhodných pobídek a doporučení, aniž by byly harmonizovány vnitrostátní předpisy a nařízení.
 • Volný pohyb osob je základní zásadou EU. V rámci sportu je tak zajištěno, že se profesionální i amatérští sportovci mohou volně pohybovat z jedné země do druhé.
 • Tato zásada znamená, že v profesionálním sportu nejsou dovolena pravidla, která se týkají přímé diskriminace, například kvót založených na národnosti.
 • V praxi mohou být na volný pohyb uplatněna limitovaná a přiměřená omezení, která jsou nepřímo diskriminační, a to za předpokladu, že mají oprávněný cíl a jsou přiměřená. Zohledňují specifickou povahu sportu a zahrnují:
  • právo vybrat pouze národní sportovce a hráče, kteří budou reprezentovat svou zemi,
  • potřebu omezit počet účastníků soutěže,
  • používání lhůt pro přestupy hráčů do sportovních týmů,
  • pravidla náhrad za nábor a výcvik mladých hráčů.
 • Další články smlouvy zakazující vnitrostátní diskriminaci (článek 18 a 45) a zaručující právo žít v jiné zemi EU (článek 21) a právo usazování a volného pohybu služeb (článek 49 a 56) se vztahují na:
  • profesionální a poloprofesionální sportovce (jako pracovníky),
  • instruktory, kouče a trenéry (jako poskytovatele služeb),
  • amatérské sportovce (jako občany EU).

KONTEXT

 • Pravidla pro pohyb sportovců stanoví národní vlády a subjekty zodpovědné za sport. EU má však zajistit, že tato pravidla nepovedou k nespravedlivé diskriminaci nebo nebudou mít vliv na práva jednotlivců, pokud jde o jejich zaměstnání.
 • Soudní dvůr Evropské unie objasnil tato práva v několika rozsudcích. Nejvýznamnějším z nich bylo rozhodnutí z roku 1995 ve věci Bosman. Týkalo se pravidel přestupu fotbalových hráčů jako překážek volného pohybu a vnitrostátních kvót ve formě přímé diskriminace.

HLAVNÍ DOKUMENT

Článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst C 202, 7.6.2016, s. 120–121)

Poslední aktualizace 12.09.2016

Top