Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Děti tématem vnější činnosti EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Děti tématem vnější činnosti EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2008) 55 v konečném znění) – Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

  • Jeho cílem je vytvořit komplexní přístup Evropské unie k ochraně a prosazování dětských práv ve třetích zemích.
  • Přístup se opírá o globální a všeobecně platný pohled na dětská práva a je součástí rozsáhlejších strategií rozvoje a snižování chudoby EU.

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

  • Děti a mládež jsou klíčem pro budoucí pokrok a úspěch své společnosti. Investice do dětí jsou investicemi do budoucnosti. Avšak 47 % všech osob žijících v extrémní chudobě je nejvýše 18 let a mnoho z nich též trpí sociálním vyloučením, násilím a zneužíváním, které omezují příležitosti žít naplňujícím životem a přispívají ke společenské nestabilitě.
  • Toto sdělení následuje po sdělení z roku 2006 nazvaném Směrem ke strategii EU o právech dítěte, které stanoví základy pro dlouhodobou strategii pro EU v oblasti dětských práv. To je provázáno s Obecnými zásadami EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, které jsou základem pro opatření EU v oblasti prosazování dětských práv ve vnější politice.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU (KOM(2008) 55 v konečném znění, 5.2.2008)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Pracovní dokument útvarů Komise – Děti v nouzových a krizových situacích (SEK(2008) 135 v konečném znění, 5.2.2008)

Pracovní dokument útvarů Komise – Akční plán Evropské unie pro práva dětí při vnější činnosti (SEK(2008) 136 v konečném znění, 5.2.2008)

Poslední aktualizace 06.12.2016

Top