Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana eura proti padělání – Evropské technické a vědecké středisko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana eura proti padělání – Evropské technické a vědecké středisko

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2005/37/ES, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ

 • Toto rozhodnutí zřizuje ETVS v rámci Evropské komise v Bruselu.
 • Úlohou ETVS je chránit euromince proti padělání. Za tímto účelem analyzuje a klasifikuje padělané euromince a pomáhá vnitrostátním orgánům zemí Evropské unie.

KLÍČOVÉ BODY

Úkoly střediska

ETVS:

 • analyzuje a klasifikuje každý nový typ padělané euromince v souladu s nařízením o ochraně euromincí proti padělání,
 • přispívá k uskutečnění cílů programu Pericles,
 • poskytuje pomoc národním mincovním analytickým střediskům a policejním orgánům,
 • spolupracuje s příslušnými orgány za účelem analýzy padělaných euromincí a posílení jejich ochrany.

Fungování v pařížské mincovně

K technické a vědecké analýze padělaných euromincí využívá ETVS pracovníky a prostory, které dává k dispozici pařížská mincovna, zejména její laboratoř. Pro tento účel Komise jmenuje své pracovníky. Další výdaje související s činností ETVS jsou čerpány ze souhrnného rozpočtu EU.

Koordinace a podávání informací

Komise koordinuje činnost příslušných technických orgánů, které jsou odpovědné za ochranu euromincí, zejména na základě pravidelných zasedání skupiny odborníků na padělání mincí. Tato skupina, které předsedá Komise, umožňuje sdílení různých zkušeností a odborných znalostí zemí EU v souvislosti s paděláním euromincí a koordinaci technických činností nezbytných k ochraně eura.

Hospodářský a finanční výbor, Evropská centrální banka, Evropský policejní úřad a příslušné vnitrostátní orgány jsou pravidelně informovány o činnostech střediska a o situaci v oblasti padělání euromincí.

Kontrola pravosti mincí

Nařízení (EU) č. 1210/2010 zavádí v rámci eurozóny společná pravidla a postupy pro kontrolu pravosti euromincí v oběhu a pro zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh a jejich náhradu.

Stanoví, že ETVS odpovídá za vymezení např:

 • technických specifikací pro testování strojů pro zpracování mincí používaných k ověřování pravosti euromincí,
 • postupy školení zaměstnanců pověřených kontrolou euromincí,
 • doby platnosti zkušebních protokolů,
 • informací na seznamu uveřejněném na internetových stránkách Komise o strojích pro zpracování mincí, které úspěšně prošly detekční zkouškou,
 • směrnic pro každoroční kontroly přímo u subjektů zpracovávajících hotovost týkající se jejich schopností ověřovat pravost euromincí,
 • pravidel postupu při nápravě případů nedodržení předpisů ze strany subjektů zpracovávajících hotovost.

Rozhodnutí 2003/861/ES a 2003/862/ES stanoví, že Komise zřídí ETVS a zajistí jeho činnost v zemích eurozóny a v zemích EU, které nejsou členy eurozóny.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 10. února 2005.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Komise 2005/37/ES ze dne 29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 73–74)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1–5)

Rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 44)

Rozhodnutí Rady 2003/862/ES ze dne 8. prosince 2003, kterým se rozšiřuje působnost rozhodnutí 2003/861/ES o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince na členské státy, které nezavedly euro jako jednotnou měnu (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 45)

Poslední aktualizace 04.04.2017

Top