Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce s Africkým centrem pro studium a výzkum terorismu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Spolupráce s Africkým centrem pro studium a výzkum terorismu

Evropská unie nabízí podporu Africkému centru pro studium a výzkum terorismu. Cílem této společné akce je, aby členské státy Africké unie posílily spolupráci a zlepšily organizaci svých kapacit v oblasti boje proti terorismu. Tato společná akce spadá do rámce provádění strategie Evropské unie pro boj proti terorismu.

AKT

Společná akce Rady 2007/501/SZBP ze dne 16. července 2007 o spolupráci s Africkým centrem pro studium a výzkum terorismu v rámci provádění strategie Evropské unie pro boj proti terorismu

PŘEHLED

Tato akce nabízí podporu Evropské unie (EU) členským státům Africké unie (AU) (EN). Jejím cílem je zlepšení organizace kapacit členských států AU v oblasti boje proti terorismu a posílení jejich spolupráce, zejména prostřednictvím výměny informací.

Evropská unie se zavazuje Africkému centru pro studium a výzkum terorismu CAERT (EN) (FR) poskytnout finanční podporu s cílem zlepšit účinnost protiteroristických opatření afrických zemí.

Africké centrum pro studium a výzkum terorismu

Od svého založení v roce 2004 má CAERT za úkol vyhodnocovat teroristické hrozby v Africe a podporovat spolupráci mezi africkými zeměmi v oblasti boje proti terorismu. Zejména je pověřeno organizováním vzdělávacích akcí, prováděním studií, tvorbou databází pro účely shromažďování, výměny a analýzy informací a vykonáváním dohledu a zajištěním varování v souvislosti s terorismem.

Projekt

Projekt spočívá v provádění auditu vnitrostátních opatření pro boj proti terorismu a v poradenství při reorganizaci v členských státech AU. Za tím účelem EU představí na semináři v Addis Abebě svůj akčního plán.

Na tomto semináři se sejdou vždy dva zástupci každé z 53 zemí AU, Maroka, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) (EN) (FR), CAERT a každého členského státu EU, jakož i koordinátor EU pro boj proti terorismu.

Na závěr semináře africké státy oznámí, zda si přejí nebo nepřejí přijmout misi auditorů. Auditorské týmy složené ze dvou odborníků z členských států EU a z jednoho člena CAERT mají za úkol vypracovat zprávy obsahující doporučení. Pokud orgány auditovaných zemí tato doporučení přijmou, provedou je pod dohledem CAERT.

Hodnocení s výčtem možných zlepšení budou současně předány CAERT, jež bude mít za úkol zaslat zprávu Radě, která ji předá členským státům. Na základě těchto hodnocení a po souhlasu EU může CAERT navrhnout auditovaným zemím poradní opatření.

Provádění

Za provádění této společné akce odpovídá předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník Rady/ vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP).

CAERT je pověřeno:

  • zajistit (technické) provedení projektu;
  • organizovat seminář v Addis Abebě;
  • zajistit kontakt se státy, které přijaly akční plán;
  • zajistit řízení těchto auditorských misí z operačního a finančního hlediska;
  • koordinovat projekt;
  • pravidelně připravovat hodnotící zprávy projektu.

Rada a Komise zajistí soudržnost mezi prováděním této společné akce a prováděním dalších vnějších činností Společenství.

Podmínky

Finanční částka určená pro provedení projektu činí 665 000 EUR. Komise dohlíží na řádné spravování výdajů, poskytuje informace o finančních aspektech, uzavře s CAERT dohodu o financování a informuje Radu o případných obtížích.

Společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí a její použitelnost končí 18 měsíců po uzavření dohody o financování, nebo 16. července 2008, pokud do tohoto dne žádná dohoda nebude uzavřena.

Kontext

Tato společná akce se vyhlašuje v rámci strategie pro boj proti terorismu EU, strategie EU pro Afriku, akčního plánu předcházení terorismu v Africe a boje proti němu, jakož i úmluvy o předcházení terorismu a boji proti němu podepsané v Alžíru.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Společná akce 2007/501/SZBP

16. 7. 2007

-

Úř. věst. L 185 ze dne 17. 7. 2007

Poslední aktualizace: 08.05.2008

Top