Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Dohoda PNR 2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Dohoda o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Dohoda PNR 2007)

Touto dohodou Evropská unie a Spojené státy posilují a zvyšují bezpečnost vzájemné spolupráce zpracováváním údajů jmenné evidence cestujících (PNR) evropskými leteckými dopravci a jejich předáváním Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/551/SZBP/SVV ze dne 23. července 2007 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Dohoda PNR 2007).

PŘEHLED

Sdílení údajů o cestujících (údaje PNR) přispívá k boji proti terorismu a organizované trestné činnosti, ochraně životně důležitých zájmů osob a zamezuje vyhýbání se příkazům nebo opatřením k zadržení, které na ně byly vydány.

Toto rozhodnutí zahrnuje průvodní dopis Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (DHS) a odpověď Evropské unie (EU). Uplatňuje se na období sedmi let, ukládá leteckým společnostem povinnost předávat DHS údaje o cestujících do a ze Spojených států. DHS se naproti tomu zavazuje zajistit vysoký stupeň ochrany těchto údajů. Rozhodnutí doporučuje použít při přenosu bezpečnostní opatření a vyzývá strany k respektování základních práv a svobod cestujících.

Typ shromažďované jmenné evidence cestujících (údaje PNR)

DHS získává údaje PNR prostřednictvím leteckých dopravců, letenek a cestovních dokladů. Hromaděné údaje se týkají:

  • APIS (jméno, oslovení, datum narození, státní příslušnost, země bydliště atd.);
  • cesty (datum rezervace nebo vydání letenky, datum cesty, trasa, zavazadla, obsazené sedadlo, status cestujícího, použitá cestovní kancelář);
  • letenky (bezplatné letenky, změna třídy na vyšší, vystavení letenky, cena, číslo, způsob platby a fakturace);
  • údajů PNR (identifikační kód spisu, jména uvedená v údajích PNR, rozčleněné nebo rozdělené informace a známé změny údajů PNR);
  • všech dostupných kontaktních informací;
  • údajů OSI (Other Service Information), SSI a SSR (Special Services).

Takzvané „citlivé“ údaje PNR

Citlivé údaje PNR se týkají etnického původu, filozofických, politických, odborových nebo náboženských názorů a zdraví nebo sexuálního života jednotlivce. DHS po obdržení informací zachytí citlivé kódy a údaje prostřednictvím automatizovaného systému. DHS se zavazuje, že tyto údaje nevyužije a co nejrychleji je vymaže.

Pokud však dojde k ohrožení životů a cestující tyto údaje poskytl, je DHS oprávněno je využít pod podmínkou, že zřídí seznam takových přístupů a vymaže je do třiceti dnů. O nahlížení do těchto údajů je povinno informovat Evropskou komisi (do 48 hodin).

Ochrana a přenos údajů PNR

Dopis DHS přiložený k dohodě vysvětluje, jakým způsobem DHS zajistí hromadění, použití a archivaci údajů PNR. Informace zpracovává jako citlivé a důvěrné údaje. DHS je může předat americkým úřadům odpovědným za udržení veřejného pořádku a bezpečnosti nebo za boj proti terorismu, jakož i zemím, které jsou schopné zajistit jejich ochranu, avšak pouze za stejným účelem, za nímž DHS údaje obdrželo (zejména se jedná o boj proti terorismu a organizované trestné činnosti).

Mají-li letečtí dopravci zařízení vyhovující technickým požadavkům DHS, pak tito letečtí dopravci DHS údaje poskytnou prostřednictvím systému „push“. Pokud však dopravce takovým systémem vybaven není, předá údaje prostřednictvím systému „pull“. Povinností dopravců je zahájit přechod k systému „push“.

DHS obdrží údaje PNR 72 hodin před předpokládaným odletem. V případě potřeby může požádat o jejich dřívější získání. Zavazuje se však takovou žádost formulovat s rozvahou a přiměřeně.

DHS uchová informace v analytické databázi po dobu 7 let. Po této době budou uchovány dalších 8 let, avšak budou neaktivní a neoperativní. Přístup k nim vyžaduje souhlas vysoce postaveného úředníka DHS. Obě strany se dohodnou, kdy bude třeba údaje PNR zničit. Bude možno zachovat pouze údaje v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním.

Právo přístupu a právo nahlížení

DHS zajistí pro držené údaje PNR ochranu podle amerického zákona o respektování soukromí. V případě porušení soukromí a neoprávněného vyzrazení se počítá se správními, občanskými a trestními sankcemi.

Cílem spolupráce EU, Spojených států a leteckého průmyslu je informovat cestující, jakým způsobem vlády využívají informace, které se jich týkají. DHS informuje veřejnost a odpovídá na její otázky o údajích PNR prostřednictvím publikací ve federálním rejstříku, běžných sdělení uvedených a zveřejněných na svých internetových stránkách.

DHS se zavazuje, že údaje PNR nesdělí veřejnosti (s výjimkou dotčených osob).

Spolupráce a reciprocita

DHS předá analytické informace z údajů PNR příslušným evropským policejním složkám a soudním orgánům, Europolu a Eurojustu. Evropské orgány totéž provedou ve vztahu k americkým orgánům.

Obě strany zajistí řádné fungování svých systémů. Ministr pro vnitřní bezpečnosti (DHS) a komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost (EU) pravidelně přezkoumávají použití tohoto rozhodnutí.

Kontext

Předání údajů PNR od evropských leteckých společností americkým orgánům bylo předmětem následných dohod. Poslední je ze dne 19. října 2006 a vypršela 31. července 2007. Z toho důvodu Rada rozhodla (22. února 2007) zmocnit předsednictví k zahájení jednání, která vedla k této dohodě.

Tato dohoda je použitelná ode dne podpisu. Vstupuje v platnost 1. den v měsíci následujícím po datu, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/551/SZBP/SVV

23. 7. 2007

-

Úř. věst. L 204 ze dne 4. 8. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2006/729/SZBP/SVV ze dne 16. října 2006 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Úř. věst. L 298 ze dne 27.10.2006)

Rozhodnutí Rady 2004/496/ES ze dne 17. května 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (Úř. věst. L 183 ze dne 20.5.2004)

Poslední aktualizace: 29.05.2008

Top