Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teroristické únosy – sdílení informací

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teroristické únosy – sdílení informací

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Rady o sdílení informací o teroristických únosech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

 • Stanoví postup pro sdílení zkušeností mezi zeměmi EU s cílem pomoci řešit situace teroristických únosů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Teroristické únosy představují pro země EU obrovský problém. Mají-li země tyto situace úspěšně vyřešit, musí shromažďovat informace, navazovat kontakty a vést důvěrná jednání. Sdílením informací lze rychle zjistit, zda jiné země EU již mají zkušenosti s únosy v téže oblasti, spáchanými stejnou teroristickou skupinou nebo za podobných okolností.
 • K dosažení tohoto cíle se doporučuje, aby každá země EU pro vyřešení případu předala jiným zemím EU informační dokumenty o teroristických únosech.
 • Tyto informace by měly obsahovat:
  • zemi a oblast, kde k únosu došlo,
  • počet a státní příslušnost rukojmích,
  • datum a čas únosu a jeho ukončení,
  • odpovědná teroristická skupina nebo pachatel,
  • způsob provedení únosu,
  • důvod únosu,
  • zapojení vyjednavače,
  • kontaktní osoba v dotčené zemi EU.
 • V případě potřeby by měly být předány také následující dodatečné informace:
  • důvody, proč se rukojmí nacházeli v dané zemi, jazyková vybavenost, pohlaví rukojmích,
  • ideologie, státní příslušnost, jazyková vybavenost pachatelů,
  • prostředky, kterými pachatelé oslovili veřejnost,
  • podrobnosti ke způsobu činnosti pachatelů.
 • V přílohách tohoto doporučení je navržen standardní formát těchto informací a také návrhy k tomu, jaké další informace by měly být předány, například vyjednávací strategie, zdržovací taktika a to, zda bylo ve hře výkupné nebo politické požadavky.
 • Další informace a zkušenosti by se měly předávat bilaterálně v souladu s vnitrostátním právem. V souladu s ním by mělo probíhat také nakládání s osobními údaji.
 • Každá země EU by měla shromažďovat informace o všech případech, k nimž došlo od 1. ledna 2002, a předat ostatním zemím EU přehled. Pro usnadnění přímé komunikace by si země měly vyměňovat také seznamy kontaktních osob.
 • Informace by měly být sdíleny prostřednictvím obousměrné sítě pro sdílení informací o teroristických činech v rámci celé EU (viz rozhodnutí Rady 2005/671/SVV). Informace by měly být předávány také Europolu a po 12 měsících by měl být proveden přezkum, na základě nějž by se určilo, zda množství a typ údajů vyžaduje vytvoření databáze.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Doporučení Rady ze dne 12. června 2007 týkající se sdílení informací o teroristických únosech (Úř. věst. L 214, 17.8.2007, s. 9–12)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (Úř. věst. L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

Poslední aktualizace 03.05.2016

Top