Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zbraně hromadného ničení: boj proti šíření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zbraně hromadného ničení: boj proti šíření

Strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

AKT

Strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení ze dne 12. prosince 2003 (dok. 15708/03 - nezveřejněna v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Šíření zbraní hromadného ničení (ZHN) je jednou z největších bezpečnostních výzev EU. EU zde vypracovává strategii, která by omezovala a pochopitelně i eliminovala programy na vyvíjení a dodávání ZHN v rámci zemí celého světa.

CO JE ÚKOLEM TÉTO STRATEGIE?

Má sloužit k zabránění šíření ZHN, odrazení od něj, jeho zastavení, a pokud možno i jeho eliminaci. Od vzniku strategie v roce 2003 k jejím základním zásadám patří:

posilování mezinárodních mechanismů nešíření a úsilí o zlepšování systémů na ověřování porušení pravidel stanovených v multilaterálních smlouvách,

prosazování regionálně a mezinárodně stabilního prostředí posilováním programů na podporu odzbrojení a začleňováním cíle nešíření do všech politických, diplomatických a hospodářských činností EU,

úzká spolupráce s klíčovými partnery, jako jsou USA, Rusko či NATO, a pomoc zemím mimo EU.

KLÍČOVÉ BODY

Rada EU strategii neustále monitoruje - každých šest měsíců dostává zprávu o pokroku.

Strategie je prováděna prostřednictvím projektů a činností, jako jsou:

podpora EU Haagskému kodexu chování, souboru pravidel proti balistickým raketám (rozhodnutí 2014/913/SZBP),

podpora EU Světové zdravotnické organizaci a jejím činnostem v oblasti biologické bezpečnosti/ochrany (rozhodnutí 2013/668/SZBP).

V roce 2008 přijala EU nové pokyny pro činnost v oblasti šíření ZHN, které mají dodat strategii na účinnosti například zvyšováním informovanosti ve vědeckých, akademických a finančních institucích a vytvářením opatření zabraňujících přenosu znalostí o ZHN nesprávným stranám.

KONTEXT

Opatření EU v boji proti šíření ZHN.

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top