Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmrazení finančních prostředků: seznam teroristů a teroristických skupin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zmrazení finančních prostředků: seznam teroristů a teroristických skupin

Tento společný postoj umožňuje vytvoření seznamu jednotlivců, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů, jejichž finanční prostředky a finanční majetek musí být zmrazen.

AKT

Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

PŘEHLED

Na svém mimořádném zasedání dne 21. září 2001 prohlásila Evropská rada, že terorismus je jednou z hlavních výzev pro svět a že boj proti terorismu bude prioritním cílem Evropské unie (EU). Účelem tohoto společného postoje je uplatnění dalších opatření k boji proti terorismu doplňujících rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001). Tento postoj specificky zřizuje seznam jednotlivců, skupin a subjektů zapojených do terorismu, jejichž finanční prostředky a další finanční majetek má být zmrazen v rámci boje proti financování terorismu.

Definice

„Osoby, skupiny a subjekty zapojené do teroristických činů“ znamenají osoby, skupiny a subjekty, o nichž jsou k dispozici přesné informace dokazující, že páchají teroristické činy nebo se je pokusí spáchat nebo napomáhají jejich spáchání.

„Teroristické činy“ jsou definovány jako úmyslné jednání, které může závažně poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci zastrašením obyvatelstva, různými druhy protiprávného donucování nebo destabilizací či zničením základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury. Seznam teroristických činů obsahuje:

 • útoky ohrožující lidský život nebo tělesnou integritu člověka;
 • únos nebo braní rukojmí;
 • způsobení rozsáhlého poškození veřejných nebo soukromých zařízení, včetně informačního systému;
 • zmocnění se prostředků veřejné dopravy, například letadla a lodi;
 • výroba, držení, získání, přeprava nebo užití zbraní, výbušnin nebo zbraní jaderných, biologických nebo chemických;
 • vypouštění nebezpečných látek nebo zakládání požárů, vyvolání povodní nebo zavinění výbuchů;
 • narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje;
 • vedení teroristické skupiny nebo účast na jejích činnostech, například dodáváním materiálních zdrojů nebo financováním jejích činností.

Pouhá výhrůžka některým z uvedených trestných činů je také posuzována jako teroristický trestný čin.

Společný postoj také definuje „teroristickou skupinu“ jako strukturované sdružení osob, které jedná ve shodě s cílem páchat teroristické činy, a to bez ohledu na složení skupiny nebo úroveň rozvinutí struktury.

Příslušný seznam jednotlivců a subjektů

Seznam, který tvoří přílohu tohoto společného postoje, je vypracován na základě vyšetřování, které provádějí příslušné soudní a policejní orgány v zemích EU. Seznam je nutné nejméně jednou za šest měsíců prověřovat, aby byl stále aktuální. Seznam obsahuje revoluční aktivistické skupiny a také jména osob patřících do těchto skupin:

 • CIRA (Continuity Irish Republican Army, Pokračující Irská republikánská armáda);
 • E.T.A (Baskicko a jeho svoboda);
 • G.R.A.P.O (Antifašistická skupina odporu prvního října);
 • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (teroristické křídlo hnutí Hamás);
 • LVF (Loajalistický dobrovolnický sbor)
 • PIJ (Palestinský islámský džihád).

Usáma bin Ládin a osoby a skupiny s ním spojené nejsou v seznamu uvedeny, protože se na ně již vztahuje společný postoj Rady 2002/402/SZBP ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny. Opatření v tomto společném postoji uplatňuje nařízení (ES) č. 881/2002 přijaté ve stejný den.

Opatření, která má přijmout EU a její země

EU v mezích svých pravomocí má zmrazit finanční prostředky a jiný finanční majetek osob a skupin uvedených v příloze. Má také zajistit, aby tyto osoby a skupiny neměly přístup ke zmrazeným finančním prostředkům a majetku.

Na základě řádné policejní a justiční spolupráce si země EU mají pomáhat při předcházení teroristickým činům a boji proti nim. Pro účely vyšetřování nebo trestního stíhání osob a subjektů na seznamu mohou plně využívat pravomoci, které jim byly svěřeny v souladu s akty EU nebo jinými dvoustrannými či mezinárodními dohodami.

Podobně jako tento společný postoj i společný postoj Rady 2001/930/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o boji proti terorismu umožňuje zmrazení finančních prostředků a jiného finančního majetku nebo hospodářských zdrojů osob, skupin a subjektů, které napomáhají spáchání teroristických činů, pokusí se je spáchat nebo páchají teroristické činy na území EU.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Společný postoj 2001/931/SZBP

27. 12. 2001

Úř. věst. L 344 ze dne 28. 12. 2001

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344 ze dne 28.12.2001) Toto nařízení představuje opatření potřebné na úrovni EU, které stanoví správní a soudní postupy proti teroristickým organizacím v EU a zemích mimo EU. Jeho účelem je zabránění jakékoli formě financování teroristických aktivit. Proto stanoví, co je míněno vyjádřením „finanční prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje“, které se mají zmrazit, „bankovní a jiné finanční služby“ a „kontrola právnické osoby“. Nařízení také stanoví výjimky pro zrušení zmrazení majetku za určitých okolností.

Nařízení stanoví vytvoření, přezkoumávání a úpravu seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje. Tento seznam byl aktualizován následnými nařízeními a rozhodnutími.

Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (Úř. věst. L 253 ze dne 29.9.2005)

See also

 • Internetové stránky Generálního ředitelství pro obchod Evropské komise o boji proti hrozbě terorismu (EN)

Poslední aktualizace: 30.03.2010

Top