Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právní pomoc v občanských a obchodních věcech

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právní pomoc v občanských a obchodních věcech

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/8/ES — lepší přístup ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím účelem je:

 • zlepšit přístup ke spravedlnosti v přeshraničních sporech,
 • stanovit pravidla EU pro právní pomoc,
 • zajistit, aby lidé, kteří si nemohou dovolit právní pomoc, k ní získali přístup,
 • povzbudit spolupráci v oblasti právní pomoci mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice se vztahuje na všechny občanské věci, včetně:

 • podnikání,
 • zaměstnanosti,
 • ochrany spotřebitele.

Dává lidem, kteří si nemohou dovolit právní zastoupení, právo na právní pomoc. Je určena občanům EU a státním příslušníkům zemí mimo EU, kteří v EU žijí.

Právní pomoc může zahrnovat:

 • právní poradenství,
 • právní pomoc a zastupování před soudem,
 • osvobození od nákladů řízení,
 • osvobození od určitých poplatků v mezinárodních případech (např. tlumočení, překlad, cestovní náklady).

Kromě toho směrnice stanoví předpisy o zpracování žádostí.

 • Vnitrostátní orgány musí:
  • zajistit, aby žadatelé rozuměli tomu, jak se žádosti zpracovávají,
  • vysvětlit, proč žádost zamítly,
  • umožnit žadatelům odvolání proti zamítnutí.
 • K urychlení žádostí musí země EU poskytnout Evropské komisi seznam:
  • orgánů, které mohou posílat a přijímat žádosti,
  • jazyků, v nichž jsou žádosti přijímány.

Standardní formulář pro žádosti

 • Rozhodnutí Komise 2004/844/ES zavádí standardní formulář pro žádost o právní pomoc.
 • Rozhodnutí Komise 2005/630/ES zavádí standardní formulář pro posílání žádostí o právní pomoc mezi zeměmi EU.

Země EU musí zajistit, aby veřejnost i odborné kruhy byly informovány prostřednictvím Evropské soudní sítě.

Země EU mohou stanovit příznivější ustanovení pro žadatele o právní pomoc, pokud chtějí.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 31. ledna 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. listopadu 2004. Směrnice se nevztahuje na Dánsko.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 41–47)

Postupné změny a opravy směrnice 2003/8/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2004/844/ES ze dne 9. listopadu 2004, kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (Úř. věst. L 365, 10.12.2004, s. 27–34)

Rozhodnutí Komise 2005/630/ES ze dne 26. srpna 2005, kterým se v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES zavádí formulář pro předávání žádostí o právní pomoc (Úř. věst. L 225, 31.8.2005, s. 23–27)

Poslední aktualizace 12.12.2016

Top