Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana eura proti padělání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana eura proti padělání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2001/887/SVV o ochraně eura proti padělání

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Cílem tohoto rozhodnutí je zajistit, aby v souvislosti s vyšetřováním padělání eura byly prováděny soudržné a účinné analýzy podezřelé padělané měny a aby se příslušné informace sdílely mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

S ohledem na zavedení eura dne 1. ledna 2002 toto rozhodnutí doplnilo množství stávajících právních předpisů o ochraně eura před paděláním, zejména:

Během vyšetřování padělání eura musí země EU zajistit, aby národní analytická střediska (NAC) prováděla nezbytné odborné analýzy podezřelých padělaných eurobankovek, zatímco národní mincovní analytická střediska (CNAC) musí provádět tyto analýzy u podezřelých padělaných mincí. Země EU musí předávat výsledky těchto odborných analýz Europolu (Evropskému policejnímu úřadu).

Ústředny jednotlivých zemí EU odpovědné za vyšetřování padělání eura a s tím související trestné činnosti musí Europolu zasílat centralizované informace o vyšetřování, včetně informací získaných od zemí, které nejsou v EU. Měly by posílat alespoň tyto informace:

  • údaje o zúčastněných osobách,
  • popis trestné činnosti,
  • okolnosti, za nichž byla trestná činnost odhalena,
  • okolnosti zadržení bankovek nebo mincí,
  • spojitosti s jinými případy.

Příslušné orgány zemí EU využívají při spolupráci na vyšetřování padělání a trestné činnosti týkající se padělání eura možnosti poskytované Eurojustem.

Rozhodnutí Komise 2005/37/ES zřizuje Evropské technické a vědecké středisko, které má za úkol chránit euromince před paděláním. Za tím účelem středisko analyzuje a klasifikuje padělané euromince a pomáhá vnitrostátním orgánům.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 14. prosince 2001.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2001/887/SVV ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 329, 14.12.2001, s. 1–2)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6–10)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1338/2001 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Rozhodnutí Komise 2005/37/ES ze dne 29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 73–74)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 1–8)

Poslední aktualizace 03.04.2017

Top