Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská soudní síť – občanské a obchodní věci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská soudní síť – občanské a obchodní věci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (EJS-O)

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zakládá Evropskou soudní síť s cílem zlepšit soudní spolupráci zemí EU v občanských a obchodních věcech*.

KLÍČOVÉ BODY

Evropská soudní síť je neformální, flexibilní struktura, jejímž cílem je zjednodušit a posílit soudní spolupráci mezi zeměmi EU. Usnadňuje kontakty mezi různými vnitrostátními soudy prostřednictvím sítě vnitrostátních kontaktních míst.

Evropská soudní síť má tyto hlavní úkoly:

  • usnadnit soudní spolupráci v přeshraničních případech, např. pomoc při doručování dokumentů nebo získávání důkazů,
  • informovat občany EU o přeshraničním přístupu k soudům, zejména prostřednictvím informačních listů a průvodců pro občany týkajících se konkrétních právních předpisů EU a zveřejněných na portálu evropské e-justice,
  • posuzovat a sdílet zkušenosti s uplatňováním práva EU s cílem určit slabé stránky a zkoumat způsoby posílení práva EU.

Evropskou soudní síť tvoří kontaktní místa a příslušné orgány ze zemí EU specializující se na občanské a obchodní právo EU, např.

  • soudní nebo správní orgány v zemích EU odpovědné za soudní spolupráci,
  • profesní sdružení právníků přímo zapojených do uplatňování občanského a obchodního práva EU.

Evropské soudní sítě se neúčastní Dánsko.

Pokud jde o organizaci, vykonává Evropská soudní síť své činnosti prostřednictvím pravidelných zasedání kontaktních míst, především v Bruselu. Sekretariát Evropské soudní sítě řídí Evropská komise, která spolupracuje s kontaktními místy na činnostech a prioritách sítě.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. prosince 2002.

KONTEXT

* KLÍČOVÉ POJMY

Občanské a obchodní právo: právní předpisy ovlivňující občany a podnikání, kromě trestního, rodinného, insolvenčního a dědického práva.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 25–31)

Postupné změny rozhodnutí 2001/470/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 02.08.2016

Top